Naukowiec WAT laureatem Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

1 zdjęcie w galerii
Autor zdjęcia: Archiwum prof. Janusza Bogusza
Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT został laureatem VII edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest badaczom za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie geodezji i kartografii (udokumentowane w postaci publikacji naukowych i realizacji projektów badawczych), jak również za wysokie standardy etyczne i międzynarodową renomę naukową.

Nagroda im. prof. Barana, obok popularyzacji imponujących osiągnięć naukowych i badawczych w dyscyplinie geodezja i kartografia, ma na celu podtrzymywanie pamięci o związanym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim prof. Lubomirze Włodzimierzu Baranie – wybitnym polskim geodecie i uczonym, a także o jego dorobku naukowym. Konkurs organizowany jest przez Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wyróżnienie przyznawane jest co roku, a jego wysokość w VII edycji wyniosła 10 000 zł.

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz to specjalista w zakresie geodezji fizycznej i geodynamiki. Laureat licznych nagród, w tym dwóch nagród indywidualnych, dwóch zespołowych Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej i czterech nagród zespołowych Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, prace naukowo-badawcze lub działalność organizacyjną. Naukowiec był promotorem w trzech przewodach doktorskich (wszystkie zostały wyróżnione) oraz opiekunem ponad 30 prac magisterskich i ponad 20 prac inżynierskich. Uczestniczył w około 60 zagranicznych i 30 krajowych sympozjach naukowych. Tę część jego działalności podsumowuje ponad 130 prezentacji przedstawionych głównie w języku angielskim. Dorobek naukowy prof. Bogusza to: 13 publikacji samodzielnych oraz ponad 160 publikacji współautorskich, z czego większość została opublikowana w języku angielskim. Kierował dziewięcioma projektami badawczymi, w dwudziestu jeden uczestniczył jako główny wykonawca lub wykonawca. W 2015 r. został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, a w 2021 roku – brązowym medalem „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny”. W 2019 roku nominowany na prezydenta Komisji 3. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (Commission 3. „Earth Rotation and Geodynamics” of the International Association of Geodesy), przez co stał się członkiem ścisłego, jedenastoosobowego grona władz Asocjacji. Od 2009 r. pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora, jednocześnie pełni funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju WIG.

 

Laureaci poprzednich edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana:

 

  • I – prof. Aleksander Brzeziński z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
  • II – prof. Dorota Grejner-Brzezińska, dziekan Wydziału Civil, Environmental and Geodetic Engineering na Ohio State University (USA) oraz prezydent amerykańskiego Instytutu Nawigacji (ION),
  • III – dr hab. inż. Witold Rohm z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • IV – prof. Wiesław Kosek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • V – prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej,
  • VI – prof. Krzysztof Sośnica z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Anna Kłos

red. Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT

fot. archiwum prof. Janusza Bogusza