Liceum im. Norwida w Warszawie z patronatem WAT

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Katarzyna Puciłowska
Rodzina szkół ponadpodstawowych objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej powiększyła się 15 grudnia br. o XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

Patronat naukowy obejmuje m.in.: prowadzenie zajęć dla uczniów przez nauczycieli akademickich WAT, udzielanie konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole, współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów oraz studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, a także zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych.

 

Porozumienie o współpracy podpisały prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz dyrektor XXIV LO w Warszawie Anna Rzewuska-Kowalczyk, w obecności Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej.

 

„Wojskowa Akademia Techniczna oferuje nie tylko studia wojskowe, ale również cywilne. Prowadzimy kierunki niespotykane w innych uczelniach lub unikatowe pod względem specjalności t.j.: geodezja i kataster, infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, inżynieria systemów bezzałogowych czy budownictwo zrównoważone. Akademia współpracuje z licznymi podmiotami sektora społeczno-gospodarczego. Efektem współpracy są m.in. organizowane w WAT Targi Pracy, podczas których studenci mogą zapoznać się ofertą przyszłych pracodawców. WAT oferuje także swoim studentom możliwość rozwoju osobistego w 45. organizacjach studenckich i kołach naukowych. Spektrum możliwości jest również unikalne: od organizacji sportowych (np. Sekcja Skoków Spadochronowych, Sekcja Strzelecka, Studenckie Koło Wspinaczkowe), przez Koło Gier Bitewnych i Strategicznych po koło plastyczne. Warto podkreślić, że WAT posiada m.in. własny ośrodek sportowy w Zegrzu, gdzie funkcjonuje Studencki Klub Żeglarski, który święcił triumfy w minionym sezonie awansując do Ekstraklasy Ligi Żeglarskiej” – wyjaśniła prof. Monika Szyłkowska.

 

Dyrektor Anna Rzewuska-Kowalczyk podkreśliła, że liceum jest szkołą z bogatymi tradycjami, która w tym roku uroczyście obchodziła 75-lecie istnienia. W tym czasie jej mury opuściły tysiące absolwentów, wśród nich znalazło się wiele osób zasłużonych w świecie nauki, kultury i sztuki oraz polityki. „Cieszymy się, że podpisujemy porozumienie z tak renomowaną uczelnią, jaką jest Wojskowa Akademia Techniczna ponieważ ta młodzież w pełni zasługuje na tę współpracę” – oceniła dyrektor.

 

Dodała, że obecnie w XXIV Liceum Ogólnokształcącym młodzież uczy się w 25 oddziałach o różnych profilach: matematyczno-fizyczno-informatycznym, matematyczno-biologiczno-chemicznym, geograficzno-matematycznym, biologiczno-chemicznym, ekonomicznym i humanistycznym. W wielu klasach odbywa się rozszerzona nauka języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. W ogłaszanym przez „Perspektywy” Rankingu Liceów Warszawskich XXIV LO rokrocznie wyróżniane jest Złotą Tarczą. Szkoła od wielu lat szczyci się stuprocentową zdawalnością matury i wysokimi wynikami osiągniętymi przez absolwentów, które z matematyki plasują się one na poziomie powyżej 80%, a z języka angielskiego powyżej 96%. Liceum kolejny już raz otrzymało Certyfikat Warsa i Sawy. Przyznawany jest on szkołom biorącym udział w programie wspierania uczniów uzdolnionych, którego celem jest rozwijanie ich pasji oraz odkrywanie nowych talentów.

 

Podczas wizyty w WAT goście z XXIV LO w Warszawie zwiedzili Wydział Elektroniki – Zakład Systemów Telekomunikacyjnych oraz Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej.

 

Wiesław Szczygielski

red. Karolina Duszczyk

fot. Katarzyna Puciłowska