Kongres o bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
Rozpoczął się IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021 „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje.” Wydarzenie potrwa do 22 października 2021 roku.

„Celem ataków terrorystycznych i kryminalnych stają się miejsca publiczne, w których sprawcy realizują zamierzony plan działania dla uzyskania założonych korzyści – zarówno politycznych jak i majątkowych. Ważnym, a jednocześnie koniecznym warunkiem dla opracowania skutecznych rozwiązań antyterrorystycznych jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organów ścigania, przedsiębiorcami oraz naukowcami” – mówił otwierający kongres rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Jego zdaniem kongres stanowi doskonałą platformę do podzielenia się wiedzą i umiejętnościami  koniecznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i powszechnego naszego kraju.

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Dziekan Wydziału płk dr hab. Szymon Mitkow,  prof. WAT podkreślił, iż o randze problemów związanych z zagrożeniem terroryzmem świadczy liczba przybyłych na spotkanie osób. W Kongresie bierze udział blisko 350 osób. To przedstawiciele uczelni, ośrodków naukowych oraz instytucji bezpieczeństwa narodowego. Wśród uczestników są także reprezentanci zarządzających bezpieczeństwem obiektów administracji publicznej takich jak muzea, kina, centra handlowe, obiekty sakralne czy biurowce oraz specjaliści Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

 

„W obliczu zagrożeń asymetrycznych, zawodzą standardowe rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem, a menadżerom bezpieczeństwa coraz trudniej jest przekonać inwestorów do zwiększania nakładów na nowoczesne środki ochrony antyterrorystycznej. Stąd idea prowadzenia dyskusji wokół aktualnych tematów identyfikacji ryzyk, projektowania systemowych rozwiązań oraz wykorzystywania zabezpieczeń technicznych na coraz większa skalę” – podkreślił dr inż. Jarosław Stelmach, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.    

 

Głównym zagadnieniem spotkania jest bezpieczeństwo obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych. Podczas ponad 70-ciu wystąpień prelegenci omówią sposoby reagowania na wybrane metody działania terrorystów, kwestie zarządzania z ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. Po raz pierwszy zostanie podjęty temat bezpieczeństwa obiektów w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa sektora finansowego.

 

Eksperymentalna będzie też formuła warsztatowa w drugim dniu spotkania – w praktyce zostanie zademonstrowany sposób reagowania na zamachy i udzielanie pierwszej pomocy. Podczas Kongresu poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej w bezpieczeństwie antyterrorystycznym, a także wcielania dla obiektów tzw. dobrych praktyk w zagrożeniu Covid-19. Całość zakończy dyskusja na temat edukacji dla bezpieczeństwa.  

 

Podczas pierwszego dnia kongresu statuetki pamiątkowe otrzymali organizatorzy spotkania i przybyli goście, w tym m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, w tym WAT (m.in. studenci kół naukowych: KN Bezpieczeństwa Narodowego i KN Securitas et Defensio), Żandarmerii Wojskowej, Komisji Nadzoru Finansowego i Polskich Kolei Państwowych. 

 

Tegoroczna edycja „Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2021 „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje” została włączona w obchody 70. rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej oraz 10. rocznicy powołania dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”.

 

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski

 

www.safeplace.edu.pl