Komunikat Rektora-Komendanta WAT dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Publikujemy komunikat Rektora-Komendanta WAT z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szanowni Państwo,


po konsultacjach z kierownikami jednostek dydaktycznych WAT oraz biorąc pod uwagę bardzo ważne głosy doktorantów i studentów, kierownictwo WAT podjęło decyzję o rozpoczęciu przygotowań do prowadzenia kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w trybie stacjonarnym. Na podstawie prognoz oraz zebranych danych, inicjujemy działania zmierzające do prowadzenia zajęć na studiach wyższych, podyplomowych, kursach oraz zajęć w Szkole Doktorskiej w trybie stacjonarnym i z nadzieją zaczynamy planowanie semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 w murach Akademii. Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz obowiązującym bezpieczeństwem sanitarnym.


Kształcenie realizowane w oparciu o elektroniczne platformy komunikacji skutkuje tym, że większość naszego czasu od ponad roku spędzamy przed komputerami. Wiemy, że niektóre efekty uczenia są trudne do osiągnięcia w trybie zdalnym, a zdalny proces weryfikacji osiągania tych efektów na ogół nie jest optymalnym rozwiązaniem. Prawie zamarły, tak niezbędne dla właściwego funkcjonowania naszej Uczelni, elementy takie jak: życie akademickie, rozwój samorządności studenckiej i doktoranckiej, czy też działalność kół naukowych. Tegoroczni absolwenci studiów magisterskich prawie całe swoje studia odbyli w systemie hybrydowym. Pierwszy rocznik naszych najmłodszych studentów, przyjętych na studia jesienią 2020 roku, praktycznie nie miał okazji poznać infrastruktury naszej Uczelni, kadry dydaktycznej oraz koleżanek i kolegów z rocznika.


Z uwagą odnotowujemy i analizujemy wyniki przeprowadzanych w ostatnim okresie sondaży i badań ankietowych, potwierdzających chęć i wolę powrotu naszej społeczności akademickiej do kształcenia w murach Uczelni. Oczywiście warte zachowania są wypracowane i sprawdzone innowacje dydaktyczne, jakie przyniosło kształcenie w trybie zdalnym. Świadomi tych osiągnięć ostatniego roku, będziemy dążyć do ich wykorzystania i rozwijania, aby doskonalić jakość procesu dydaktycznego w Wojskowej Akademii Technicznej.


Uwzględniając prognozy dotyczące sytuacji epidemicznej, opinie pracowników, doktorantów i studentów, a także działania podejmowane przez inne uczelnie, wyrażamy przekonanie, że w roku akademickim 2021/2022 powrócimy w Wojskowej Akademii Technicznej do kształcenia w trybie stacjonarnym. Tym bardziej, że zdecydowana większość naszej społeczności akademickiej, w tym żołnierze, kadra, doktoranci i studenci, masowo wzięła udział w akcji szczepień, a kolejne osoby nadal deklarują zamiar przystąpienia do nich. Napawa nas to optymizmem i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.


Rektor-Komendant

Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak