Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego – nowe studia podyplomowe

Autor zdjęcia: Helena Lopes / Unsplash
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego.
Oferta adresowana jest do nauczycieli akademickich oraz pracowników uczelni, realizujących zadania dydaktyczne i badawcze, a także doktorantów zarejestrowanych w Szkole Doktorskiej WAT, pragnących zdobyć lub doskonalić własne umiejętności potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć kształcenia akademickiego.

Zajęcia obejmują nowoczesną dydaktykę szkoły wyższej oraz zagadnienia z dziedziny informatyki, takie jak: eksploracja danych, usługi przetwarzania w chmurze oraz cyberbezpieczeństwo.

Studia będą realizowane w okresie od 2 marca 2023 r. do 28 lutego 2024 r., a rekrutacja potrwa do 24 lutego 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie drogą e-mailową na adres: marta.zajkowska@wat.edu.pl następujących dokumentów:
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną
Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Wydziału Cybernetyki.