III Liceum Ogólnokształcące w Warszawie pod patronatem WAT

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: WAT
Zajęcia tematyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich WAT, konsultacje w doborze treści programowych, współorganizowanie konkursów i imprez popularnonaukowych, udział maturzystów w pracach studenckich kół naukowych, a także prezentowanie oferty kształcenia WAT – to główne przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

25 stycznia 2022 r. porozumienie określające zakres wspólnych działań podpisali dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT – prorektor ds. studenckich WAT i mgr Grzegorz Mazur – dyrektor III Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 

„Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy absolwenci Liceum będą zasilać szeregi Wojskowej Akademii Technicznej, zarówno na kierunkach studiów wojskowych, jak i cywilnych. Kształcenie na profilach technicznych oferowanych przez Liceum może znaleźć kontynuację właśnie w naszej Akademii, do czego bardzo zachęcam. Poza kierunkami politechnicznymi oferujemy kształcenie na kierunkach takich jak obronność państwa, bezpieczeństwo narodowe czy zarządzanie. Nasza oferta jest bardzo szeroka. To co nas łączy to również przywiązanie do wartości patriotycznych” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT.

 

Liceum jest jedną z najstarszych szkół średnich w Warszawie. „Szkoła powstała w 1923 r. Od tej pory kształci absolwentów często zasłużonych dla kraju, dlatego zarówno moi poprzednicy jak i ja staramy się wpajać młodzieży wartości patriotyczne. Patronat nad szkołą gen. Józefa Sowińskiego zobowiązuje do kontynuowania tej misji. Wśród absolwentów są przedstawiciele środowisk artystycznych, naukowych, wojskowych, medycznych czy sportowych. W naszej ofercie posiadamy wiele profili technicznych, które od przyszłego roku będziemy nazywać politechnicznymi. Nasi absolwenci studiują w WAT i wiem, że są bardzo zadowoleni. Dlatego jestem przekonany, że ta współpraca będzie z pożytkiem dla nas wszystkich” – podkreśla dyrektor mgr Grzegorz Mazur.

 

W roku szkolnym 2021/2022 w III Liceum  Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego kształci się 800 uczniów w 30 oddziałach. Uczniowie mają do wyboru pięć profili: humanistyczny, geograficzno-matematyczny z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, matematyczno-informatyczno-fizyczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny oraz biologiczno-chemiczny z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego lub matematyki. W Liceum duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych, w tym łaciny (w zakresie języka prawniczego oraz medycznego).

 

Współpraca WAT z Liceum jest już realizowana mi.in. podchorążowie odwiedzają placówkę prezentując ofertę kształcenia Akademii. W najbliższych planach są też zajęcia tematyczne dla uczniów, które poprowadzą nasi wykładowcy. Szkoła wybrała już 10 tematów zajęć, m.in.: Materiał wybuchowy ratuje zdrowie i życie; Matematyka – co warto umieć wybierając techniczny kierunek studiów czy Kryptologia od starożytności do współczesności.

 

W ramach współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie  będą realizowane też imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalno-historyczne. Szkoła będzie otrzymywać czasopismo pracowników i studentów WAT oraz publikacje o charakterze naukowym, które mogą być pomocne w procesie dydaktycznym. Opieka WAT nad szkołami to również krzewienie wśród młodzieży wartości patriotycznych, które przyświecają naszym studentom, podchorążym, przyszłym oficerom Wojska Polskiego.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. WAT; III Liceum Ogólnokształcące w Warszawie