GlobState 2021 – z WAT o logistyce

Wojskowa Akademia Techniczna jest od kilku lat strategicznym partnerem Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Współpraca ta dotyczy głównie realizacji wspólnych projektów naukowych, organizacji seminariów i webinariów naukowych oraz aktywnego udziału w kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa NUP 2X35. To także uczestnictwo przedstawicieli WAT w konferencjach z cyklu GlobState.

W najbliższej konferencji GlobState 2021 organizowanej przez CDiS SZ w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2021 r. swój udział zapowiedziało liczne grono naukowców i ekspertów z uczelni wojskowych i cywilnych, z kraju i zagranicy. Będą wśród nich również naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej. Szczególnie aktywny udział zaznaczą oni w Sesji 3 B, która przeprowadzona zostanie 2 grudnia 2021 r.  Poświęcona będzie nowym trendom w zabezpieczeniu prowadzenia operacji wojskowych. Sesję tę wspólnie z przedstawicielem CDiS SZ poprowadzi profesor WAT płk dr hab. Szymon Mitkow – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

 

W panelu w roli prelegentów wystąpią między innymi: dr Patrick Bury z Uniwersytetu Bath (Wielka Brytania), który przedstawi referat pt. „Cicha rewolucja w logistyce”; płk Ron Ti z Bałtyckiej Szkoły Obrony (Estonia), który omówi zagadnienia logistycznej odporności i przetrwania. Natomiast Martin Hurt z Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa (Estonia) w swoim wystąpieniu wskaże najlepsze praktyki dotyczące utrzymywania poboru do wojska, współcześnie i podczas zimnej wojny.

 

Podczas tej sesji w roli ekspertów wystąpią zastępca szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP płk Witold Bartoszek oraz dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec. Udział w dyskusji zapowiedział również rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.