Big Data w Siłach Zbrojnych RP – seminarium naukowe

Autor zdjęcia: Markus Spiske/Pexels
Zastosowanie technologii Big Data w Siłach Zbrojnych RP to temat czwartego już seminarium w ramach cyklu NUP 2X35 EDTs dotyczącego technologii przełomowych i wyłaniających się (Emerging and Disruptive Technologies). Wydarzenie odbyło się 17 maja 2022 r. w formule zdalnej.

Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Departament Innowacji MON oraz Wojskową Akademię Techniczną. W wydarzeniu uczestniczył Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Wśród prelegentów był pracownik Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT dr inż. Marcin Mazurek.

 

Seminarium otworzyli zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. dr Piotr Błazeusz oraz dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na znaczenie seminariów organizowanych w ramach cyklu NUP 2X35 EDTs. Stanowią one zaplecze naukowe do budowania wiedzy potrzebnej do wsparcia prac koncepcyjnych nad projektem technologii przełomowych i wyłaniających się.

 

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z kierunkami badań i rozwoju technologii Big Data w Polsce i na świecie, z możliwościami wykorzystania ich na współczesnym i przyszłym polu walki oraz zidentyfikowanie istniejących i przyszłych elementów Big Data na potrzeby projektu „Future Task Force”.

 

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że pozyskanie narzędzi bazujących na technologiach Big Data jest szczególnie istotne dla Sił Zbrojnych RP. Zapewni to znaczący postęp w rozwoju systemów wsparcia procesów dowodzenia, które obecnie mają trudności z radzeniem sobie z ogromną ilością danych dostarczanych przez szeroko rozumiane systemy rozpoznania. „Wdrożenie tej technologii z pewnością podniesie na nowy poziom proces oceny sytuacji i prognozowania efektów podejmowanych działań, a to powinno przełożyć się na maksymalizację zdolności bojowych posiadanych zasobów oraz osiąganie przewagi na polu walki” – mówił płk prof. Przemysław Wachulak. W ocenie Rektora seminaria NUP 2X35 EDTs stanowią cenną i potrzebną platformę wymiany najnowszej wiedzy o perspektywicznych technologiach. Udział przedstawicieli WAT potwierdza, że Akademia rozwija swoje kompetencje we wszystkich przełomowych i innowacyjnych obszarach współczesnej nauki. Tym samym Uczelnia dokłada starań, aby pozyskiwana wiedza w jak najszerszym zakresie służyła Siłom Zbrojnym RP i całemu naszemu społeczeństwu.

 

W swoich wystąpieniach prelegenci mówili o zastosowaniach technologii Big Data. Dr inż. Marcin Mazurek z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT omówił analitykę w systemach Big Data na przykładzie systemów przewidywania i zapobiegania awarii. Zadaniem tych systemów jest dostarczenie informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia w najbliższym czasie awarii w urządzeniu lub jego podzespole. Taka informacja może zostać wykorzystana do podjęcia działań naprawczych zanim dojdzie do awarii oraz uniknięcia kosztów przestoju. „W zastosowaniach wojskowych może być to kwestia życia lub śmierci personelu eksploatującego sprzęt na polu walki. Budowa tego typu systemów jest możliwa dzięki wykorzystaniu potencjału systemów informatycznych klasy Big Data, które umożliwiają przetworzenie dużych wolumenów danych pochodzących z sensorów monitorujących pracę urządzeń. Wykorzystując te dane algorytmy uczenia maszynowego są w stanie przewidzieć miejsce i czas wystąpienia awarii” – mówił dr inż. Marcin Mazurek.

 

Jak wyjaśnia naukowiec Wydziału Cybernetyki WAT, Big Data to określenie zbiorów danych, które cechują się dużą różnorodnością i docierają do przedsiębiorstw, organizacji, użytkowników w coraz większych ilościach i coraz szybciej. Te trzy cechy: ilość nazwana wolumenem danych, różnorodność, czyli brak możliwości zapisania np. w formie tabeli oraz szybkość napływu danych, sprawiły, że istniejące na początku XXI wieku systemy analizy danych, czyli hurtownie danych przestały sobie radzić. Powstał wtedy termin Big Data – był to wyróżnik, który wskazywał czy napływające dane mogą być przetwarzane „klasycznie”, czy potrzebne są nowe architektury i metody przetwarzania danych. Wkrótce termin Big Data stał się synonimem nie tylko zbiorów danych, ale też samych narzędzi, które umożliwiają ich przetwarzanie.

 

„Z punktu widzenia Sił Zbrojnych dane o sytuacji na polu walki mają właśnie charakter Big Data. Mogą to być zarówno obrazy, sekwencje wideo np. z dronów, meldunki sytuacyjne w formacie tekstowym, dane z czujników i urządzeń. Dane te generowane są na żywo – napływają w trybie ciągłym. Ich szybka analiza może dostarczać dane w procesie podejmowania decyzji. Decyzje oparte o wiarygodne dane będą źródłem przewagi – pozwolą zmaksymalizować wykorzystanie posiadanego potencjału sprzętowego i ludzkiego” – podkreśla dr inż. Marcin Mazurek.

 

W ramach seminarium dyskutowano o możliwościach użycia Biga Data w komunikacji bezprzewodowej oraz w analityce pola walki. Podjęto także temat wykorzystania tych technologii do analiz modeli aktywności sektora państwowego w przestrzeni informacyjnej. W gronie prelegentów byli przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Politechniki Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

 

Projekt opracowywania oraz wdrażania do sił zbrojnych przełomowych i wyłaniających się technologii (Emerging & Disruptive Technologies – EDTs) realizuje NATO Scientific Technology Organization (NATO STO). Obejmuje on technologie kosmiczne, Big Data, sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne, technologie hipersoniczne, nowe technologie rakietowe, technologie kwantowe, biotechnologie i nowoczesne materiały.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT