Absolwenci otrzymali patenty oficerskie

17 zdjęć w galerii
„Ta chwila, poprzedzona latami ciężkiej pracy nad sobą i intensywnej nauki, jest prawdziwą nagrodą, zwieńczeniem i dowodem Waszych mocnych charakterów i ambicji. Jesteście dumą naszej uczelni i wzorem do naśladowanie dla kolejnych pokoleń studentów Wojskowej Akademii Technicznej” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas uroczystości wręczenia patentów oficerskich i dyplomów ukończenia studiów absolwentom WAT.

Uroczyste zakończenie pięcioletnich studiów magisterskich i sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego odbyło się 6 sierpnia 2021 r. w Klubie WAT, w przeddzień promocji oficerskiej.

 

Nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej patenty oficerskie otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich. Patenty oficerskie wszystkim absolwentom oraz nagrody rzeczowe podchorążym, którzy ukończyli studia na wydziałach z pierwszą, drugą i trzecią lokatą wręczył rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Dziekani wydziałów akademickich wręczyli absolwentom dyplomy ukończenia studiów.

 

Tytuły zawodowe inżyniera i magistra inżyniera uzyskało na kierunkach: budownictwo – 26 absolwentów, chemia – 12, elektronika i telekomunikacja – 59, geodezja i kartografia –17, informatyka – 34, kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 21, logistyka – 33, lotnictwo i kosmonautyka – 30, mechanika i budowa maszyn – 20 i na kierunku mechatronika – 36 absolwentów.

 

Sześciomiesięczne szkolenie wojskowe ukończyło i patenty oficerskie otrzymało 81 absolwentów: na kierunku logistyka – 37 podoficerów i na kierunku łączność i  informatyka – 44 podoficerów. Świadectwa ukończenia szkolenia wręczył prorektor ds. wojskowych płk Grzegorz Kaliciak.

 

Zwracając się do absolwentów Studium Oficerskiego, rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powiedział: „Choć nie był to długi okres kształcenia, to zapewne intensywny, wymagający wiele wysiłku i wyrzeczeń. W Wojskowej Akademii Technicznej nastąpiło dla Was ważne przejście z korpusu podoficerskiego do korpusu oficerskiego. Mam nadzieje, że będziecie dobrze wspominać czas Waszego rozwoju zawodowego w murach naszej uczelni”.

 

Podczas uroczystości wyróżniono prymusa tegorocznej promocji oficerskiej oraz absolwentów, którzy uzyskali drugą i trzecią lokatę.

 

 • Najwyższą lokatę na roku uzyskał sierż. pchor. Dominik Piękoś (średnia ocen 4,76) – absolwent i prymus Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
 • Drugą lokatę (średnia ocen 4,71) uzyskał sierż. pchor. Dominik Mały, absolwent i prymus Wydziału Elektroniki.
 • Trzecią lokatę (średnia ocen 4,65) zdobył sierż. pchor. Dawid Pęksa, absolwent i prymus Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. 

 

Wyróżnieni zostali również prymusi pozostałych wydziałów akademickich naszej uczelni:

 

 • sierż. pchor. Krzysztof Piwowarski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii,
 • sierż. pchor. Jędrzej Olipra z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
 • sierż. pchor. Dawid Tomica z Wydział Inżynierii Mechanicznej,
 • sierż. pchor. Michał Zimoń z Wydziału Cybernetyki. 

 

Drugie i trzecie lokaty na poszczególnych wydziałach kolejno uzyskali:

 

 • sierż. pchor. Marcin Drewniak i sierż. pchor. Ryszard Radzimiński z Wydziału Bezpieczeństwa, Logiki i Zarządzania,
 • sierż. pchor. Radosław Kister i sierż. pchor. Aleksandra Szczegielniak-Rekiel z Wydziału Cybernetyki,
 • sierż. pchor. Grzegorz Marchewka i sierż. pchor. Dawid Muzyczuk z Wydziału Elektroniki,
 • sierż. pchor. Wojciech Huta i sierż. pchor. Krzysztof Okliński z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 • sierż. pchor. Maciej Jabłoński i sierż. pchor. Dominik Miczulski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
 • sierż. pchor. Angelika Arkuszyńska i sierż. pchor. Marcin Piętka z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • sierż. pchor. Filip Gosa i sierż. pchor. Konrad Jankowski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. 


W podziękowaniu za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska AK-owskiego w dziele utrwalenia pamięci i tradycji Armii Krajowej, Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnił odznaką pamiątkową i dyplomem uznania podchorążych Koła Naukowego Historii Tradycji i Chwały Wojska Polskiego WAT:

 • sierż. pchor. Dominikę Adamską,
 • sierż. pchor. Łukasza Makaryka,
 • sierż. pchor. Pawła Rybusa,
 • sierż. pchor. Aleksandrę  Sztabkowską,
 • st. kpr. pchor. Wiktora Kolarczyka,
 • st. kpr. pchor. Karola Kuczyńskiego.

 

Rektor-komendant WAT pogratulował absolwentom ukończenia wymagających technicznych studiów oraz życzył sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym. „W imieniu swoim oraz kadry Akademii, życzę Wam wszystkim, drodzy absolwenci, odwagi w dążeniu do założonych celów. Nie zrażajcie się chwilowymi niepowodzeniami, niech wiedzie Was do celu mądrość i etos żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej” – zaznaczył płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.  Rektor podziękował dziekanom, kadrze naukowo-dydaktycznej, kadrze dowódczej i wszystkim pracownikom Akademii, którzy przyczynili się do rozwoju absolwentów oraz kształtowania ich charakterów.

 

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz odprowadzenie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Przedstawiciele kierownictwa Akademii, dziekani oraz prymusi wydziałów dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej WAT.

W czwartek 5 sierpnia w Katedrze Polowej WP odbyła się Msza Święta w intencji promowanych oficerów pod przewodnictwem Arcybiskupa gen. bryg. dr. Józefa Guzdka – Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego WP, Metropolitę Białostockiego. Za współpracę na rzecz Ordynariatu Polowego, Arcybiskup odznaczył płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka Krzyżem Trzydziestolecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc/WAT
autor zdjęć w Katedrze Polowej WP: st. szer. pchor. Adam Kowalski