None

Bąbelkowe wykresy studentów WAT najciekawsze w konkursie Liczbowy zawrót głowy

4 zdjęć w galerii
Czy za pomocą wykresu bąbelkowego (bubble chart) można porównać statystki zakażeń i zgonów spowodowanych pandemią koronawirusa, albo zwizualizować dane najpopularniejszych języków programowania? Jak najbardziej. Udowodnili to studenci-podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej – Maksymilian Trzeciak i Mateusz Materlak, laureaci konkursu Liczbowy zawrót głowy.

Konkurs na najciekawszy wykres bubble chart bądź geographic bubble chart w oprogramowaniu MATLAB adresowany był do studentów i doktorantów. Zadaniem było zobrazowanie w ciekawy sposób za pomocą wykresu bąbelkowego danych dotyczących konkretnego zjawiska fizycznego, ekonomicznego lub społecznego. Konkurs został zorganizowany przez firmę Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Podczas jego rozstrzygnięcia 21 grudnia 2020 r. wyłoniono trzech laureatów. Wśród nich dwóch z Wojskowej Akademii Technicznej.


Drugie miejsce zajął sierż. pchor. Maksymilian Trzeciak, student V roku kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. Student skoncentrował się na problematyce aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Opracowany przez niego wykres przedstawia całkowitą liczbę zakażeń i zgonów spowodowanych zakażeniem SARS-CoV-2 wybranych państw europejskich ze wskazaniem ich populacji i PKB na osobę. Jak podkreśla autor, taka liczba różnych danych doskonale prezentuje się na wykresie bąbelkowym.

 

„Wielkość bąbli odwzorowuje populację danego państwa, a kolor – wartość PKB na osobę. Wykres ma na celu porównanie sytuacji epidemiologicznej państw oraz jednocześnie wskazuje, czy wartość PKB na osobę przekłada się na rezultaty walki z pandemią” – podkreśla autor projektu. Udział w tego typu konkursach jest dla niego bardzo ważny, ponieważ pozwala mu rozwijać zainteresowania związane z programowaniem oraz sprawdzać nabyte już umiejętności. „Myślę, że sam pomysł na wykres mógłby zostać wykorzystany w celu analizowania danych epidemiologicznych”– dodaje pchor. Trzeciak. To nie pierwszy jego projekt, który powstał w środowisku MATLAB. Poprzedziła go praca inżynierska napisana w formie programu do obliczeń turbinowych silników odrzutowych, pod kierunkiem prof. Ryszarda Chachurskiego.

 

Zdobywcą trzeciego miejsca w konkursie jest kpr. pchor. Mateusz Materlak, student 4 roku kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki WAT. Używając wymaganego w regulaminie konkursu wykresu bubble chart, student zwizualizował dane na temat 10 najpopularniejszych języków programowania w 2020 roku. „W mojej pracy konkursowej każdy pojedynczy bąbelek odpowiada za inny język programowania. Bąbelki charakteryzują się tym, że każdy ma inny kolor i inny rozmiar, oś x odpowiada za liczbę miejsc pracy, oś y zaś za średnią roczną pensję w $. W celu wskazania popularności języków zastosowałem różną wielkość bąbelków, im większy, tym popularniejszy język” – mówi kpr. pchor. Mateusz Materlak.

 

Wykres bubble chart, podobnie jak punktowy, osadzony jest w kartezjańskim układzie współrzędnych. Wywołuje się go poleceniem ‘bubblechart’, podając minimum 3 argumenty: położenie x i y oraz wartość w tym położeniu, czyli wielkość „bąbelka”. Można wykorzystać różne kolory do rozróżniania odrębnych kategorii.

 

Najciekawsze wykresy zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

 

Więcej informacji o konkursie Liczbowy zawrót głowy na stronie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne