None

Badaczka WAT laureatką Programu im. Mieczysława Bekkera

1 zdjęcie w galerii
Autor zdjęcia: Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Dr Marta Michalska-Domańska z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej została stypendystką Programu im. Mieczysława Bekkera. Swój projekt naukowy realizować będzie na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.

Dr Marta Michalska-Domańska została laureatką 3 edycji Programu organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium otrzymało łącznie 135 naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą na stypendia do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. Dr Michalska-Domańska podejmie pracę na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, uczelni wysoko notowanej w rankingach światowych. Tym samym dołączy do rozpoznawalnej na świecie grupy badawczej, specjalizującej się w plazmowym utlenianiu elektrolitycznym (ang. PEO). „W ramach stypendium przeprowadzone zostaną badania, które mają na celu wytworzenie i charakteryzację warstwy tlenku na powierzchni fazy intermateliczej FeAl z zastosowaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego” – wyjaśnia stypendystka. Badania naukowe na madryckiej uczelni będzie prowadzić przez 4 miesiące.


„Otrzymanie prestiżowego stypendium im. Bekkera jest dla mnie wielkim zaszczytem. Dołączyłam do grona polskich naukowców, którzy otrzymali możliwość realizacji swoich pomysłów badawczych we współpracy z wybitnymi specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i ogromna radość” – mówi dr  Michalska-Domańska. Dodaje, że stypendium przyczyni się do wzmocnienia umiędzynarodowienia WAT. „Moim celem jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy naszą uczelnią i Complutense University of Madrid, co będzie wstępem do aplikowania o wspólne projekty badawcze i rozwojowe w przyszłości. Nawiązana współpraca ułatwi także wymianę akademicką oraz prowadzenie dalszych wspólnych badań między naukowcami obu jednostek naukowych” – komentuje.


W ramach Programu im. Mieczysława Bekkera Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wśród tegorocznych stypendystów największa grupa reprezentuje nauki przyrodnicze (44 osoby). Pozostałe dziedziny to kolejno: nauki społeczne (30 osób), nauki inżynieryjne i techniczne (28 osób), nauki humanistyczne (16 osób), nauki medyczne i o zdrowiu (13 osób), nauki rolnicze (4 osoby). Największa grupa naukowców wyjedzie na stypendia do ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Naukowcy pojadą też m.in. do ośrodków w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech. W sumie, w ramach rozstrzygniętych dotychczas trzech edycji Programu im. Bekkera, stypendystami NAWA zostało ponad 400 naukowców. 


Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska


Lista stypendystów NAWA w trzeciej edycji Programu im. Bekkera