None

Polscy Kryptolodzy patronami wojskowego liceum informatycznego

15 zdjęć w galerii
„Wyjątkowa szkoła ma od dziś wyjątkowych patronów – polskich kryptologów, ludzi niezwykłych, ludzi, którzy przyczynili się do tego, że polskie siły zbrojne mogły osiągać zakładane cele” – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystej zbiórki z okazji nadania imienia Polskich Kryptologów Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu i ślubowania uczniów klas pierwszych.

Uroczystość z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa i Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy, dyrektor Liceum Ewy Kacprzyk uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości odbyła się 5 października w Klubie WAT. Gościem szczególnym była córka Mariana Rejewskiego – jednego z najwybitniejszych kryptologów.

Podczas uroczystości minister Błaszczak podpisał decyzję o nadaniu szkole imienia Polskich Kryptologów. W ten sposób upamiętniono polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy w grudniu 1932 roku złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Przywołując postaci znanych polskich kryptologów, minister Błaszczak zwrócił uwagę na postać płk. Jana Kowalewskiego. Był to wybitny matematyk, który przyczynił się do rozszyfrowania sowieckich kodów, jakimi posługiwała się Armia Czerwona podczas Bitwy Warszawskiej, co przyczyniło się do zwycięstwa Wojska Polskiego nad nacierającymi na Warszawę wojskami bolszewickimi.

Szef MON podkreślił, że przygotowując młodzież do podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej na takich kierunkach jak informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne nawiązuje bezpośrednio do tradycji polskiej kryptologii. „Ale przecież mamy też wybitnych naukowców i dziś. Tu i teraz. Oni działają w Wojskowej Akademii Technicznej. Oni właśnie prowadzą zajęcia z uczniami Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Oni również służą bezpieczeństwu Polski poprzez służbę w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, które wciąż są formowane, które się rozrastają, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa” – zaznaczył minister Błaszczak.

Ewa Kacprzyk, dyrektor Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, podkreśliła, że szkoła uczy kreatywności i innowacyjnego działania, zwraca szczególną uwagę na wyzwania współczesnego społeczeństwa informatycznego, rozwija umiejętności współdziałania dla dobra całego kraju. „Rozwijajcie swoje zdolności, pogłębiajcie wiedzę, bądźcie uczciwymi i odpowiedzialnymi ludźmi” – mówiła dyrektor Kacprzyk zwracając się do uczniów Liceum. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Czworo z nich: Gabriela Majewska, Mateusz Patkowski, Oliwia Waszkiewicz i Mikołaj Wojtasiewicz dostąpiło zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar Wojskowej Akademii Technicznej, która sprawuje patronat merytoryczny nad szkołą.

„Jestem przekonany o tym, że dokonaliście dobrego wyboru, najpierw aspirując do tej szkoły, a teraz rozpoczynając w niej naukę. Będziecie mogli rozwijać tu swoje zdolności. Po zakończeniu nauki w Liceum czeka na Was Wojskowa Akademia Techniczna, czekają wydziały, kierunki nauczania, które są przygotowane do tego, byście mogli dalej rozwijać swoje umiejętności. A po skończeniu Wojskowej Akademii Technicznej czekają na Was Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, a więc ta formacja, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie” – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Liceum już niedługo będzie posiadać swój własny sztandar. Jego matką chrzestną została obecna na uroczystości Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego. „Możecie być dumni z tego, że jesteście w takiej szkole, która kształci informatyków, na których jest coraz większe zapotrzebowanie. Życzę wszystkiego najlepszego całej społeczności szkolnej” – powiedziała Janina Sylwestrzak. W imieniu uczniów Liceum głos zabrał Sebastian Stawiecki. „Pragniemy wykorzystać daną nam szansę, zdobywać wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią nam w przyszłości podjąć studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach: informatyka, oraz cyberbezpieczeństwo. Na losach naszego kraju w znacznym stopniu zaważyła praca polskich kryptologów, którzy mogą być dla nas wzorem. Dlatego jesteśmy dumni, że nasze liceum będzie nosiło ich imię” – powiedział Sebastian Stawiecki..

 

Uroczystą zbiórkę zakończył występ uczniów Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego.


Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Leszek Chemperek/CO MON


Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne – WOLI w Warszawie powstało z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Jest publiczną szkołą ponadpodstawową o 4 letnim cyklu nauczania. W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 r. Liceum prowadzić będzie oddział o 3 letnim cyklu nauczania dla absolwentów gimnazjum. WOLI przygotowuje młodzież do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych, w tym do Wojskowej Akademii Technicznej na kierunki: informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. W liceum obowiązuje rozszerzony program matematyki, fizyki i informatyki, w zwiększonym wymiarze nauczany jest także język angielski i WF. W programie są zajęcia z edukacji wojskowej. Zajęcia odbywają się we współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.


W grudniu 1932 roku Marian Rejewski odczytał pierwsze informacje przesyłane za pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Złamania kodu „Enigmy” dokonał razem z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski byli matematykami, studentami Uniwersytetu Poznańskiego. Brali udział w kursie dla kryptologów zorganizowanym przy współpracy poznańskiej uczelni i wojska. W 1930 roku, po ukończeniu kursu zostali zatrudnieni w Biurze Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie rozpracowywali tajemnicę działania niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Skonstruowana w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, początkowo służyła utajnianiu korespondencji handlowej. Niedługo później znalazła zastosowanie w szyfrowaniu korespondencji wojskowej niemieckich sił zbrojnych.