None

Podchorążowie złożyli uroczystą przysięgę wojskową

55 zdjęć w galerii
„Wy, żołnierze Wojska Polskiego od dziś jesteście synonimem honoru i odwagi w oczach całego społeczeństwa. To zaszczyt, spełnienie Waszych marzeń, ale i początek ciężkiej pracy oraz wytężonej nauki. Jestem przekonany, iż podołacie temu zadaniu i odniesiecie sukces” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas uroczystej przysięgi wojskowej podchorążych WAT.

Słowa „Roty” na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej wypowiedziało dziś 650 kandydatów na żołnierzy zawodowych. W nowym roku akademickim studia wojskowe na pierwszym roku rozpoczęło 850 podchorążych. Cześć z nich złożyła przysięgę wojskową jeszcze przed przyjęciem do Wojskowej Akademii Technicznej.


W uroczystości wziął udział sekretarz stanu w MON Sebastian Chwałek. Swoją obecnością zaszczycili nas Weterani Powstania Warszawskiego. Witając uczestników uroczystości rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że przysięga wojskowa to początek pięknej żołnierskiej misji, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność i akt poświęcenia dla dobra i bezpieczeństwa Ojczyzny. „Wy, drodzy podchorążowie jesteście nadzieją dla Narodu i dumą dla nas, i dla Waszych rodzin. Kontynuujcie pracę nad sobą, szlifujcie swoje talenty, podążajcie za marzeniami, jednocześnie bądźcie chlubą Wojska Polskiego. Szanujcie wojskowy mundur i bądźcie wzorem do naśladowania dla innych” – mówił rektor-komendant WAT. Nawiązując do jubileuszu stulecia Bitwy Warszawskiej i przypadającej dziś 76 rocznicy  zakończenia Powstania Warszawskiego, płk prof. Wachulak podkreślił, że mimo upływu czasu, zmian w uzbrojeniu i w technice wojskowej, niezmienne pozostają honor żołnierza, jego moralność i zasady, którymi się kieruje.


Rektor podkreślił doświadczenie WAT w kształceniu najwyższej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. „Wspólnie budujemy techniczny filar nowoczesnej, polskiej armii. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że ucząc i kształtując młode kadry mamy wpływ na proces profesjonalizacji Wojska Polskiego. Wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dziś i będzie gwarancją przygotowania zawodowego na najwyższym poziomie i sprostania wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.


Po wystąpieniu rektora-komendanta WAT, nastąpił najważniejszy moment uroczystości. W obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości podchorążowie wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Czterech wyróżnionych podchorążych: Maciej Kaczmarek, Bartosz Fiutka, Sebastian Karwowski i Michał Adamczewski dostąpiło zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Akademii. Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej nowo zaprzysiężeni żołnierze odśpiewali „Rotę”.


Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, rektor-komendant WAT wyróżnił szer. pchor. Kacpra Tworskiego, szer. pchor. Michała Jakóbczyka, szer. pchor. Szymona Smoleńskiego, szer. pchor. Gabrielę Jodzis oraz szer. pchor. Weronikę Kamińską. Wyróżnieni podchorążowie wspólnie ze swoimi rodzicami odebrali gratulacje od sekretarza stanu w MON Sebastiana Chwałka oraz rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka.


Do uczestników uroczystości list skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „Służba wojskowa oraz nauka w Wojskowej Akademii Technicznej to nie tylko odpowiedzialność, ale także zaszczyt i powód do dumy. Jesteście członkami elitarnego grona słuchaczy prestiżowej uczelni, która od niemal 70 lat kształci oficerów specjalizujących się w zagadnieniach technicznych. Jej absolwenci w dużym stopniu przyczynili się do rozwoju Wojska Polskiego i swoją służbą wielokrotnie potwierdzili patriotyzm oraz profesjonalizm. Dziś przed Wami otwierają się podobne możliwości i perspektywy. Macie szansę wpłynąć na przyszłość polskich Sił Zbrojnych” – napisał w liście minister Mariusz Błaszczak, życząc nowo zaprzysiężonym żołnierzom determinacji w realizacji zamierzonych celów.     


Pan Jacek Stando w imieniu rodziców, opiekunów oraz najbliższych podchorążych, podziękował całej kadrze Akademii za trud, włożony w przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. „Jesteśmy z Was dumni, że możecie realizować swoje marzenia bycia podchorążym tak znamienitej Uczelni” – mówił  rodzic podchorążego. W imieniu podchorążych przemawiał szer. pchor. Mateusz Kowalski.  „Wypowiedziane dzisiaj uroczyste słowa roty przysięgi wojskowej na sztandar naszej Uczelni to dla nas, podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, wielki zaszczyt. Cieszymy się, że możemy studiować w tak bardzo zasłużonej i powszechnie szanowanej uczelni wojskowej” – powiedział podchorąży.                                           


Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielili: proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Wikariusz Biskupi ks. prałat płk dr Jan Domian, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. biskup polowy płk Mirosław Wola oraz reprezentujący Ordynariusza Prawosławnego WP, ks. płk Andrzej Jakimiuk. Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Konrada Borowieckiego.


Przysięga wojskowa zwieńcza miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe, podczas którego podchorążowie uczyli się zasad żołnierskiego zachowania, musztry, obsługi i eksploatacji broni, zagadnień taktycznych związanych ze współczesnym polem walki i wielu innych przedmiotów wojskowych.


Dzień przed uroczystą przysięgą wojskową podchorążowie wraz z komendą i kadrą Uczelni wzięli udział w polowej mszy św. odprawionej przez JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. bp. Józefa Guzdka.


Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Sebastian Jurek