10. Konferencja dotycząca realizacji programu NATO DEEP

Podsumowanie działań w ramach programu NATO DEEP (Defence Education Ehancement Programme) to główny cel konferencji, której 10. edycja odbywa się w Polsce, w Krakowie. W uroczystym otwarciu konferencji 14 września br. uczestniczył rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Współorganizatorami, oprócz Wojskowej Akademii Technicznej, jest Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz 6. Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie.

„Wojskowa Akademia Techniczna, jako największa uczelnia wojskowa w Polsce, zawsze była i jest źródłem wiedzy eksperckiej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasi naukowcy od wielu lat  chętnie dzielą się swoim doświadczeniem biorąc udział w grupach roboczych i panelach eksperckich NATO. Program NATO DEEP jest niezmiernie ważną inicjatywą, ważną dla nas, jako uczelni, ważną dla Polski, jako integralnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z pewnością najważniejszą dla naszych partnerów, których wspieramy w ramach programu. Cieszę się, że WAT, a przez to nasz kraj, jest tak bardzo widoczny i doceniany przez naszych sojuszników. Zapewniam, iż będziemy w dalszym ciągu budować wspólne środowisko bezpieczeństwa wspierając zmiany w systemie edukacji naszych sojuszników, pomagając przy tym w osiąganiu interoperacyjności w ramach NATO” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas otwarcia konferencji.

 

Konferencja pod nazwą „Functional Clearing House on Defence Education” odbywa się cyklicznie. W tym roku jej organizacja przypadła  Polsce, która od 6 lat aktywnie uczestniczy w programie. W wydarzeniu bierze udział około 120 uczestników, z czego prawie 80 stacjonarnie. To przedstawiciele państw NATO zaangażowanych w realizację programu DEEP. Konferencja jest swoistym forum do podsumowania realizacji wytyczonych wcześniej zadań, jak również do skoordynowania dalszych wysiłków i identyfikacji wymagań partnerów wraz z dostosowaniem ich do możliwości realizacyjnych NATO.

 

Program DEEP polega na udzielaniu wsparcia eksperckiego poszczególnym krajom w rozwijaniu i reformowaniu instytucji szkolnictwa wojskowego. Aktualnie z programu korzystają: Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Irak, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Maroko, Serbia, Tunezja i Ukraina. W związku z zaistniałą sytuacją DEEP zaprzestał funkcjonowania w Afganistanie.

 

W programie bierze udział w sumie około 600 ekspertów z około 75 instytucji edukacji obronnej z państw członkowskich NATO i z krajów partnerskich. DEEP pomaga beneficjentom  reagować na najpilniejsze wymagania dotyczące modernizacji i reform ich systemów szkolnictwa wojskowego. Dwa główne elementy – opracowywanie programów nauczania i rozwój metodyki nauczania, są wzmacniane przez dialog między instytucjami w krajach partnerskich i NATO, a także przez konsultacje z ekspertami.

 

Aktywność Wojskowej Akademii Technicznej jest szczególnie widoczna na tle innych uczestników i doceniana przez uczelnie, które wspieramy. Aktualnie WAT wspiera trzy wojskowe uczelnie ukraińskie: Żytomierski Instytut Wojskowy, Odeską Akademię Wojskową oraz Charkowski Instytut Wojsk Pancernych.  Eksperci z WAT uczestniczyli również w szkoleniach w Narodowej Akademii Obrony w Kijowie.

 

W ciągu 6 lat uczestnictwa WAT w programie DEEP 79 ekspertów z naszej uczelni odbyło 38 eksperckich sesji wyjazdowych do uczelni ukraińskich i 23 rewizyty ekspertów ukraińskich, a w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano również  wiele szkoleń on-line. Głównymi obszarami funkcjonowania obecnie programu DEEP na rzecz Ukrainy są: logistyka wojskowa, przywództwo i cyberbezpieczeństwo wspierane przez ekspertów z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

 

Wojskową Akademię Techniczną na konferencji reprezentowali również: kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz koordynator Programu DEEP dla Ukrainy w WAT mgr inż. Piotr Ciężki.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT