Szkolenie w górskim ośrodku szkoleniowym

7 zdjęć w galerii
W dniach 4-5.09.2019 r. w Górskim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Wojsk Lądowych „Wysoki Kamień” odbyło się seminarium nt. “Wykorzystanie broni strzeleckiej w różnych sytuacjach zagrożenia”. Jako przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej w przedsięwzięciu udział wzieli Kierownik Studium ppłk Mariusz SZMIDT oraz Kierownik Zespołu Instruktorów ppłk Krzysztof WOJTAŚ ze Studium Szkolenia Wojskowego.

Poza delegacjami z uczelni wojskowych w seminarium udział wzięli także Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Marek SOKOŁOWSKI oraz przedstawiciele wojsk specjalnych i jednostek wojskowych. Celem szkolenia było ujednolicenie procedur posługiwania się bronią strzelecką. Seminarium rozpoczął Dyrektor Instytutu płk dr Lech PLEZIA a po nim wygłoszono szereg wykładów związanych z prowadzeniem szkoleń w systemie walki bezpiecznego posługiwania się bronią. Po zajęciach teoretycznych uczestnicy mieli okazję przećwiczyć omawiane procedury w praktyce na strzelnicy w m. Mroczkowice.