Odznaka strzelecka

4 zdjęć w galerii
W dniu 20.02.2020 na Strzelnicy nr 1 odbyło się strzelanie kwalifikacyjne z karabinka na Wojskową Odznakę Strzelecką dla podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej.

Strzelanie kwalifikacyjne zorganizowane przez Studium Szkolenia Wojskowego miało na celu popularyzowanie i podnoszenie umiejętności strzeleckich wśród podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. W strzelaniu udział wzięło 82 podchorążych z czego 53 z wynikiem minimum 75 pkt. uzyskało prawo do nadania brązowej Wojskowej Odznaki Strzeleckiej. Wśród zawodników, którzy uzyskali odpowiednią ilość punktów do otrzymania odznaki znalazło się także 5 pań podchorążych. Zawodnicy strzelali z karabinków 5,56 mm kbs Beryl do tarcz nr 23p, które były ustawione na odległości 100 metrów. Każdy z nich oddał po trzy strzały próbne i dziesięć ocenianych.

W strzelaniu kwalifikacyjnym uzyskano następujące wyniki:

85 pkt. i powyżej – 31 podchorążych,

80-89 pkt. – 12 podchorążych,

75 -79 pkt. – 10 podchorążych.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.