None

Zajęcia w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z komunikatem WAT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).
Zgodnie z komunikatem WAT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym).

Podstawa: Komunikat Kierownictwa WAT dotyczący form prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.