XI Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

2 zdjęć w galerii
W dniach 03-05.11.2021 odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) zorganizowana przez Radę Koordynacyjną PACTT wraz z Fundacją PACTT na terenie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach k/Kielc.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencji Badań Medycznych, Głównego Urzędu Miar oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Na konferencji omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z procesami komercjalizacji dóbr intelektualnych, w tym wdrożenia wyników badań naukowych z polskich uczelni do gospodarki. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził panel dotyczący obecnych i planowanych przedsięwzięć MFiPR w zakresie współpracy nauki i biznesu, w tym działań wspierających komercjalizację. Kierownik Biura Strategii i Rozwoju NCBR, p. Anna Marciniak swoje wystąpienie poświęciła, współpracy nauki i biznesu.

 

W tegorocznej edycji konferencji Adam Bartnicki i Rafał Parczewski, reprezentujący Centrum Transferu Technologii WAT poprowadzili panel dotyczący „Zarządzania własnością intelektualnąw projektach Bezpieczeństwo i Obronność (BIO)”. Podczas swoich wystąpień skoncentrowali się omówieniu kwestii pozwalających zminimalizować ryzyka odnoszące się do właściwego zarządzania własnością intelektualną w takich projektach. 

 

Na zakończenie konferencji omówiono zagadnienia dotyczące promocji i komunikacji wyników badań naukowych w jednostkach odpowiedzialnych za komercjalizację i transfer technologii oraz dalsze plany i działania PACTT.