Podsumowanie szkoleń zorganizowanych przez CTT WAT w mijającym roku

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Dział Promocji WAT
Na przełomie września i grudnia 2021 Centrum Transferu Technologii WAT (CTT) zorganizowało i przeprowadziło trzy szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz dwa dotyczące zarządzania własnością intelektualną w projektach Bezpieczeństwo i Obronność (BIO).

Podczas szkoleń Rzecznik Patentowy WAT - Rafał Parczewski, omówił w szczególności:

 

  • główne kategorie przedmiotów praw własności intelektualnej i praktyczne aspekty występujących pomiędzy nimi różnic;
  • podstawowe zasady zarządzania prawami własności intelektualnej z uwzględnieniem okoliczności w których dane dobro intelektualne zostało wytworzone;
  • rodzaje umów zawieranych w związku z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, z uwzględnieniem kluczowych elementów, na które osoba realizująca projekt powinna zwrócić uwagę;
  • zasady zarządzania własnością intelektualną w ramach konsorcjum;
  • główne ryzyka w zarządzaniu własnością intelektualną powstałą w ramach realizacji projektu i sposoby naprawy ewentualnych błędów.

 

Zorganizowane przez CTT spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zadali wiele cennych pytań, w tym dotyczących obowiązków i praw pracownika w zakresie obwiązujących w Akademii procedur związanych z zarządzaniem własnością intelektualną, czy realizacji postanowień umowy projektowej w szczególności w kontekście przenoszenia praw własności intelektualnej. .

 

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach i zachęcamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Transferu Technologii!