Ciekłokrystaliczne modulatory światła

Autor zdjęcia: Eva Otón
Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT znów zaskakuje! Powstają tam innowacyjne urządzenia, które umożliwiają manipulowanie światłem poprzez sterowanie kierowaniem biegu wiązki laserowej i odchylanie jej w jednej płaszczyźnie. Sterowanie wiązką laserową umożliwia zastosowanie kilka funkcji optycznych w jednym urządzeniu. Co ważne- obszar zastosowania urządzeń obejmuje zarówno technologie lotnicze, jak i kosmiczne.

Właściwości optyczne ciekłych kryształów umożliwiają modulowanie bodźcami zewnętrznymi. Wpływa to w konsekwencji na możliwość wykorzystania ich w  urządzeniach fotonicznych, które obecne są również w życiu codziennym np. w ekranach telewizyjnych oraz światłowodach.  Wytworzony w WAT „monokryształ” fazy błękitnej może zostać zakwalifikowany jako kryształ fotoniczny o rewelacyjnych właściwościach optycznych.  Naukowcy w WAT wytworzyli w sumie trzy rodzaje  urządzeń: siatkę dyfrakcyjną, pryzmat oraz pryzmat dyfrakcyjny.

 

Źródło: WAT