Slajd

SILICON VALLEY POLAND DAYS 2020

„Pandemicznie przyspieszona cyfrowa transformacja”

Slajd

„Wiedza i Innowacje – wiWAT 2020”

VIII Konferencja młodych naukowców
„Wiedza i Innowacje – wiWAT 2020”
Konferencja on-line
Slajd

Zapraszamy na studia podyplomowe

Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Przywództwo i komunikacja

Analiza finansowa i rachunkowość

Slajd

Komunikat kierownictwa Wojskowej Akademii Technicznej

 dotyczący form prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Slajd

Baza Wiedzy
Wojskowej Akademii Technicznej

www.bg.wat.edu.pl/baza-wiedzy-wat