Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży

Autor zdjęcia: A. Roik

UNTAC

Polegli:
 
1. st. chor. szt. Zdzisław WYRĘBIAK, zm. 27.III.1993;
2. chor. szt. Andrzej BAKSELEROWICZ, zm. 25.V.1993;
3. st. chor. szt. Eugeniusz LEWANDOWSKI, zm. 26.X.1992;
4. st. chor. szt. Andrzej WYDRZYŃSKI, zm. 26.X.1992;
5. chor. Stefan SEKUŁA, zm. 24.XII.1992.
 
***
 
Celem misji UNTAC ustanowionej na mocy rezolucji S/RES/745 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 28 lutego 1992 r. było zapewnienie realizacji postanowień porozumienia politycznego o zakończeniu konfliktu w Kambodży.
 
Do zadań UNTAC należało podjęcie działań w dziedzinie praw człowieka, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, pomoc w powrocie uchodźców oraz odbudowa infrastruktury w kraju. W czerwcu 1993 roku w UNTAC zaangażowanych było: 15 991 żołnierzy, 3 359 policjantów, 1 150 personelu cywilnego, 465 wolontariuszy ONZ oraz 4 830 personelu lokalnego.
 
W lipcu 1992 r. Polska skierowała do Kambodży 700 – osobową jednostkę logistyczno – inżynieryjną. Do głównych zadań jednostki należało:
  • zapewnienie transportu w rejonie odpowiedzialności;
  • zaopatrzenie kontyngentów operacyjnych w wodę, żywność, paliwo;
  • budowa oraz naprawa mostów i dróg;
  • zabezpieczenie funkcjonowania centralnych magazynów zaopatrzenia sił UNTAC.
 
Łącznie personel polski uczestniczący w misji UNTAC liczył 1254 żołnierzy i cywilów.
 
Państwa uczestniczące: Algieria, Argentyna, Austria, Bangladesz, Belgia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chiny, Egipt, Fidżi, Filipiny, Francja, Ghana, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Jordania, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbia, Malezja, Maroko, Namibia, Nepal, Niemcy, Nigeria, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Rosja, Węgry, Włochy.
 
czas trwania: marzec 1992 r. - wrzesień 1993 r.
 
(ang. UNTAC - United Nations Transitional Authority in Cambodia)