Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych

Autor zdjęcia: MON

UNPROFOR

Polegli:
 
1. kpr. Piotr MOSZYŃSKI, zm. 10.IV.1995;
2. mjr Witold KOWALCZYK, zm. 23.VI.1994;
3. ppor. Wiesław KUCIŃSKI, zm. 23.VI.1994;
4. szer. Marek DZIAK, zm. 14.VIII.1994;
5. szer. Dariusz SOROKOPAS, zm. 15.X.1992;
6. st. szer. Adam JAZUKIEWICZ, zm. 27.XI.1994;
7. st. kpr. Wiesław SZKWAREK, zm. 27.XI.1994.
 
***
 
Siły ochronne UNPROFOR powstały na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/743 w celu zapobieżenia konfliktu, jaki ogarnął terytorium byłej Jugosławii w 1991 r.
 
Utworzono trzy obszary chronione przez ONZ (ang. UNPA – United Nations Protections Area), a w niektóre rejony wysłano obserwatorów. Do głównych zadań mandatowych należało:
  • nadzorowanie demilitaryzacji obszarów chronionych,
  • kontrolowanie dostępu do chronionych obszarów przez utworzenie punktów kontrolnych,
  • patrolowanie wewnątrz UNPA,
  • prowadzenie dochodzenia w sytuacji napięć między narodowościami zamieszkującymi obszary chronione przez ONZ,
  • interweniowanie i prowadzenie mediacji ze stronami konfliktu.
Ponadto UNPROFOR prowadził działania o charakterze humanitarnym i wspierał działalność Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
 
W ramach UNPROFOR służyło i pracowało 38 599 wojskowych, 803 policjantów, 684 obserwatorów ONZ, 2 017 międzynarodowego personelu cywilnego i 2 615 personelu lokalnego z 38 państw.
 
Polski batalion został wysłany na początku marca 1992 r. Po raz pierwszy w historii misji pokojowych polskie oddziały podjęły działania operacyjne. Zadania i rejon odpowiedzialności zmieniały się wraz ze zmianami mandatu. Do zadań polskiego batalionu należała m.in. ochrona instalacji, patrolowanie, eskortowanie konwojów humanitarnych, kontrolowanie składów uzbrojenia, zabezpieczanie spotkań przedstawicieli stron konfliktu. Polska wysłała także 24 obserwatorów wojskowych rozmieszczonych na terenie misji, a Komenda Główna Policji przygotowała 30 policjantów do służby w ramach operacji. Łącznie w operacji UNPROFOR wzięło udział 3 867 Polaków.
 
Państwa uczestniczące: Argentyna, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Ghana, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Irlandia, Jordania, Kanada, Kenia, Kolumbia, Litwa, Malezja, Nepal, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wenezuela, Wielka Brytania, Włochy.
(ang. UNPROFOR - United Nations Protection Force)
 
czas trwania: luty 1992 r. - marzec 1995 r.
 
miejsce działań: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra) i Macedonia.