Misja Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Tadżykistanie

Autor zdjęcia: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek

UNMOT

 
Polegli:
 
1. płk Ryszard SZEWCZYK, zm. 20.VII.1998 .
 
***
 
 
Misja Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Tadżykistanie
 
W 1991 r. w wyniku rozpadu ZSRR, Tadżykistan stał się niepodległym państwem. W kraju pogrążonym w kryzysie społeczno – ekonomicznym, coraz bardziej do głosu zaczęli dochodzić islamscy tradycjonaliści.
 
W roku 1992 wybuchła wojna domowa, w wyniku której zginęło 50 tys. osób, 400 tys. stało się uchodźcami opuszczając Tadżykistan, a 600 tys. zostało przesiedlonych w granicach państwa.
Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - S/RES/968 z dnia 16 grudnia 1994 r. została powołana misja UNMOT. Za cel operacji obrano udział w pracach Połączonej Komisji, składającej się z przedstawicieli rządu tadżyckiego i tadżyckiej opozycji.
 
W ramach misji wykonywano następujące zadania:
  • sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem Porozumienia Tymczasowego Zawieszenia Broni i Zakończenia Innych Wrogich Działań na granicy tadżycko – afgańskiej i wewnątrz kraju na czas rozmów rozjemczych;
  • prowadzenie dochodzeń ws. przypadków naruszeń zawieszenia broni;
  • utrzymywanie bliskich kontaktów ze stronami konfliktu oraz z misją Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE) i z siłami WNP;
  • niesienie pomocy humanitarnej.
 
W misji udział brało 33 Polaków. Wśród nich byli obserwatorzy wojskowi. W Tadżykistanie działała też grupa polskich instruktorów przygotowujących jednostkę specjalną do zabezpieczenia oenzetowskiej misji.
 
Państwa uczestniczące: Austria, Bangladesz, Bułgaria, Czechy, Dania, Ghana, Węgry, Indonezja, Jordania, Nepal, Nigeria, Polska, Szwajcaria, Ukraina, Urugwaj.
 
(ang. United Nations Mission of Observers in Tajikistan)
czas trwania: grudzień 1994 r. - maj 2000 r.