Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie

UNIFIL LIBAN

Polegli:
 
1. st. chor. szt. Mieczysław JASZCZUK, zm. 17.I.1998;
2. st. sierż. sztab. Andrzej MALINOWSKI, zm. 3.II.1997;
3. st. sierż. Kazimierz BOROCH, zm. 7.V.1997;
4. mjr Marek KALETKA, zm. 2.VI.1994;
5. sierż. Andrzej WOJDA, zm. 14.VII.1995;
6. sierż. szt. Bogusław GIBAS, zm. 5.X.2002;
7. st. chor. szt. Zbigniew JASZDEJEWSKI, zm. 8.XI.1996.
 
***
 
Siły UNIFIL powstały na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/425 i S/RES/426 z 19 marca 1978 r.
 
Celem misji jest monitorowanie wycofania sił Izraela z Libanu, przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w rejonie oraz udzielanie pomocy rządowi Libanu w sprawowaniu efektywnej władzy.
 
W ramach sił UNIFIL zaangażowano: 1989 żołnierzy, 50 obserwatorów wojskowych UNTSO, 100 osób należących do międzynarodowego personelu cywilnego z 8 państw, 305 osób personelu lokalnego.
Polski Kontyngent Wojskowy w siłach UNIFIL rozpoczął funkcjonowanie w czerwcu 1992 roku jako 60 - osobowa jednostka medyczna (UN Hospital). W kwietniu 1994 r. do PKW dołączył batalion logistyczny i zgrupowanie pododdziałów inżynieryjnych (łącznie 500 osób). Od 1996 r. strona polska została wzmocniona zgrupowaniem pododdziałów remontowych. Od tego momentu przejęto także całość zadań logistycznych. Polacy służą też w Kwaterze Głównej UNIFIL i międzynarodowej kompanii żandarmerii.
 
Do głównych zadań PKW należy:
  • transportowanie materiałów i produktów z terenów Izraela i Libanu do rejonu operacyjnego;
  • magazynowanie materiałów i produktów oraz ich ochrona;
  • remonty i utrzymywanie pojazdów UNIFIL w II linii transportowej oraz dokonywanie ich napraw;
  • wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy;
  • ochrona i obrona wyznaczonych rejonów.
Państwa uczestniczące: Chiny, Francja, Ghana, Indie, Irlandia, Polska, Ukraina, Włochy. (ang. UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon)
 
Początek misji: marzec 1978 r.