Programy osłonowe dla żołnierzy zawodowych

Programy osłonowe realizowane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 z późn. zm.):
 
 
Żołnierzowi zawodowemu pozostającemu w związku małżeńskim lub posiadającemu dzieci pozostające na jego utrzymaniu przyznaje się następujące rodzaje świadczeń socjalno-bytowych:
 
1) Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 
 • Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym.
 • Przysługuje w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 40% do 90% ceny. 
 • Przyznaje się je nie częściej niż raz w roku, na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. 
 • Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie. 
 • Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.
 
2) Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci:
 
 • Przyznawana na dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej albo przyznany zasiek pielęgnacyjny, wynosi 80% poniesionych kosztów.
 • Jeśli dziecko wymaga stałej indywidualnej opieki, przyznaje się dodatkowo dopłatę w wysokości 40% poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 • Dopłatę przyznaje się nie częściej niż dwa razy w roku.
 • Wypłata dofinansowania następuje na złożony przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie przez organizatora pobytu dziecka na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.
 • Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, należna kwota dofinansowania może zostać wypłacona w formie zaliczki przed wniesieniem opłaty.
 
 
3) Dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”:
 
Dopłata dla żołnierza zawodowego i jego rodziny:
 
 • Dopłata przyznawana jest do wypoczynku żołnierza oraz jego małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, na jego wniosek. Program adresowany jest do rodzin, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 45% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 
 • Program realizowany jest w formie wypoczynku rodzinnego na 14-dniowych turnusach poza sezonem, w całorocznych ośrodkach wypoczynkowych - obecnie Oddziałach AMW REWITA. 
 • Dopłata obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. 
 • Można z niej skorzystać raz na 2 lata.
 
Dopłata dla żołnierza zawodowego skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, który został ranny lub zachorował w związku z pełnieniem tej służby:
 
 • Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza jednostki wojskowej na podstawie przeprowadzonych badań, którymi są objęci żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa, na wniosek żołnierza zawodowego.
 • Program realizowany jest na bazie ośrodków wypoczynkowych AMW REWITA w: Międzyzdrojach, Juracie, Solinie, Waplewie i Zakopanem w ciągu całego roku.
 • Dopłata obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dwa zabiegi profilaktyczno-lecznicze dziennie. 
 • Przyznaje się ją dwukrotnie w okresie 24 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy powrócił do kraju.
 
4) Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci:
 
 • Przysługuje dzieciom z rodzin wojskowych, w których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 40% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 
 • Program realizowany jest w formie kolonii i obozów w okresie letnim organizowanych w ośrodkach wypoczynkowych AMW REWITA. 
 • Terminy wypoczynku, jego zasady oraz wykaz ośrodków realizujących taki wypoczynek określane są w wydawanej corocznie decyzji Ministra Obrony Narodowej. 
 • Przysługuje raz w roku i następuje na wniosek żołnierza udokumentowany wysokością dochodów osiąganych w jego rodzinie. 
 • W danym roku kalendarzowym można przyznać dopłatę do wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego w ramach programu "Tanie wczasy" lub "pełne pokrycie kosztów wypoczynku”.
 
 
Kontakt: 
 
Departament Spraw Socjalnych 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. 261-874-684 lub 261-846-138
 
None

Odwołanie pobytów zagranicznych w związku z Corona-wirusem

Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej informuje, że z uwagi na zagrożenia związane z epidemią COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo rodzin wojskowych i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Europie, państwa członkowskie CLIMS – Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych państw NATO podjęły działania w tym zakresie odwołując rezerwacje pobytów zagranicznych w swoich krajach, i tak:

 

Hiszpania (Marynarka Wojenna) – do dnia 31 maja odwołuje wszystkie dotychczasowe rezerwacje wczasowe oraz nie przyjmuje nowych zamówień;

 

Hiszpania (Wojska Lądowe) - od teraz do dnia 30 kwietnia odwołuje wszystkie dotychczasowe rezerwacje wczasowe oraz nie przyjmuje nowych zamówień z możliwością wydłużenia ww. terminu.

Czechy (Volareza) – od teraz do 31 maja nie przyjmuje nowych rezerwacji do ośrodków i hoteli na terenie kraju;

 

Węgry - od 10 marca do 31 maja br. i w razie konieczności w późniejszych terminach - nie przyjmuje na terenie Węgier zagranicznych gości i ich rodzin i tym samym nie przyjmuje rezerwacji na wypoczynek w swoim kraju;

 

Rumunia – od dnia 10 marca do 31 marca i w razie konieczności w późniejszych terminach - nie przyjmuje na terenie Rumunii zagranicznych gości i ich rodzin i tym samym nie przyjmuje rezerwacji na wypoczynek w swoim kraju;

 

Niemcy (BwSw) – anulują wszystkie dotychczasowe rezerwacje na pobyty we włoskich ośrodkach Tremosine ”Resort Piccola” i Meran „360 Grad” zaplanowane i potwierdzone w okresie od dnia 07 marca do 30 kwietnia 2020 r. oraz sugeruje o nie zamawianie pobytów nie planowanie wypoczynku we Włoszech również w miesiącu maju br.

 

Dodatkowo od teraz do 30 kwietnia br. Niemcy odwołują i nie prowadzą rezerwacji do wszystkich ośrodków położonych w Niemczech.

 

Zamknięcie ośrodków IGESA do 20 czerwca 2020

 

Hi to all of You

We received just now, an information about the closure of our resorts

THEY WILL BE CLOSED UNTIL 20 JUNE

So ,I must to cancel some invoices for your countries

I’m going to do that asap, and I’ll send them to you

Sorry , but that is « out of ordinary », as you know

Thanks a lot for your understanding

 

Bułgaria  - odwołuje i wstrzymuje rezerwacje do 31 kwietnia br.

 

Portugalia – odwołuje wszelkie rezerwacje w ramach CLIMS do odwołania.

ANULOWANIE WSZYSTKICH REZERWACJI I OFERT ARMII HISZPANSKIEJ W 2020 R. (Malaga, Castellon de la Plana, Teneryfa,Ibiza,Kadyks).

 

According the email of 24 Mach 2020, the Chief General of the Army Personnel Command has decided not offer any accommodations in the CLIMS countries to Spanish Army personnel, as well as to cancel the Spanish Army Summer Offer 2020, in the DIAPER resort for CLIMS countries.

 

Consequently, the Spanish Army personnel will not use the accommodation in the CLIMS countries for summer 2020.

 

Likewise, the personnel of the CLIMS countries, will not be allow to accommodate in the Spanish Amy -DIAPER. 

 

We regret this situation, but I believe that the decision taken is the best for all in order to avoid major problems.

 

 

Thank you for understanding and cooperation.

 
CLIMS DIAPER

Zamknięcie ośrodków wypoczynkowych  na Węgrzech do 21-go czerwca 2020

Dear colleagues,
Due to the corona pandemic are closed all Hungarian recreational facilities until June 21st.
Best regards
 
Jordán Krisztina
főelőadó
CLIMS nemzetközi referens
MARADJ OTTHON!
 
Krisztina Jordán  executive
CLIMS sales representative
 
MH BHD BUDAPEST

Informacja ofertowa 2020 Francja - związane z COVID-19 (wstępne terminy otwarcia ośrodków)
 
 Majority of our resorts will be closed until 16 May.
 
Excepted these one =
 
PIN DE GALLE will be open on 19 July
FREJUS Appartment : on 15 August
FREJUS FB : on 16 May
TREZ HIR : on 23 May
VERNET : on 06 August
MARANA : on 23 May
 
Unfortunatly , CARCANS MAUBUISSON will be closed the entire season , because some big works will be not finished because the closure of companies that they can’t work in these days.

Aktualizacja 13/05/2020:


Concerning the COVID-19, below, we can give you these informations:

- Paris Hotels : no news yet
- Resorts without meals will open on 06/06
- Resorts in FB and HB will be open on 04/07

These informations depend on the confirmation by the Government for the opening of Bars and Restaurants ; until today it is not yet sure.

Many thanks for your understanding

Best Regards

Paula Mathieu
CLIMS - IGESA


Koronawirus - obostrzenia w turystyce na Węgrzech dla partnerów z CLIMS
 
We would like to inform you that, the previous decision made by the Commander of the Hungarian Defence forces due to coronavirus has been extended until 31.08.2020. All the international activities that should take place in the Hungarian territory and the Hungarian soldiers stay in the foreigh country are suspended until 31.08.2020, and the group activities are canceled until the end of this year.

We kindly thank you for your understanding and we apologize for the inconvenience.

Oficjalne odwołanie rezerwacji sezonu wakacyjnego w 2020 - armia hiszpańska - Wojska Powietrzne
 
Due to the current health alert in which we are involved, finally the Headquarters of the Spanish Air Force Social Military Organitation has decided to cancel the Summer Season 2020 for the purpose of exchanging accommodation with the CLIMS member countries, also the Group Stays planned, so that we will not be able to accommodate our CLIMS colleagues or make use of the accommodations planned for this year.
 
All our courage and our best wishes for all of you.
 
En raison de l'alerte sanitaire actuelle dans laquelle nous sommes impliqués, le siège de l'Organisme Social Militaire de l'Armée de l'Air Espagnole a décidé d'annuler la saison d'été 2020 concernant l'échange d'hébergement avec les pays membres du CLIMS, ainsi que les séjours de groupe prévus, donc que nous ne serons pas en mesure d'héberger nos collègues CLIMS ou d'utiliser les hébergements prévus pour cette année.  Tout notre courage et nos meilleurs vœux pour vous tous.

Oficjalne odwołanie rezerwacji sezonu wakacyjnego w 2020 - armia niemiecka (COVID-19)

After the conference of the German Federal Government and the adjusted decisions, our Federal Chairman has decided on this basis for the BwSW e. V. that due to the current situation we cannot accept CLIMS bookings from now until August 31, 2020.

We are forced to cancel all individual bookings to Germany until August 31, 2020. This also applies to our houses in Austria (Mayrhofen, Bruck) and Italy (Piccoa, Meran).

We ask for your understanding and wish you all the best.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Im Auftrag / on behalf

Thanh Nguyen

Informacja o zawieszeniu przyjmowania rezerwacji do Hotelu Castro na Krecie (z oferty armii belgijskiej) -do 30 czerwca 2020

Dear colleagues,

Due to the measures taken by the Greek authorities we have to cancel all bookings to Castro Beach hotel Crete until end of June 2020
We let you know when it is possible to travel to Greece as soon as we have more information about the situation from the Greek authorities
Thank you for your understanding an wish you all the best.

Kind Regards
Dirk

Obostrzenia - Włoskie Siły Powietrzne (Covid-19)

My dear friends and colleagues,

I hope everyone is in good health.

I would like to inform you that, due to coronavirus, all the Italian Air Force resorts are closed until 31 July 2020.

I’ll inform you about August and September as soon as my national Authorities will take a decision.

I kindly thank you for your understanding and I apologize for any inconvenience.

I wish you and your families all the best.

Paolo

 
Obostrzenia w wypoczynku we Francji (osrodki IGESA) z powodu COVID-19

Concerning some of our resorts, we must to inform you , that these one will be closed until the end of the summer saeson.

Maybe , we will have an opertunity to open them, and in this case I 'll tell it to you asap

So, these are the following resorts =

- AGAY ROCHES ROUGES
- AGAY PETIT PARADIS
- FREJUS FB ( Location will be open)
- PIN DE GALLE
- MEAUDRE
- MONT DAUPHIN
- MONT LOUIS
- PUY SAINT VINCENT : FB and Loc
- SAINT GEORGE DE DIDONNE : FB and Loc

Thank you so much

OTWARCIE OŚRODKÓW ARMII GRECKIEJ OD 15 CZERWCA 2020

According to the measures are taken from Greek Government for pandemic of COVID - 19, we have to inform you that from 15th of June will be released the direct flights to the airport "Eleftherios Venizelos" (International airport of Athens) from countries with good epidemiological criteria and from 1st of July for the other countries, to the airport of Athens and to the rest Greek destinations as well.
So, we would like to inform you that all our resorts will be opened on the 15th of June and will operate taking all the required health measures set by the Greek Government.
All booking confirmations before that date have already cancelled. For the rest that are still valid, you will be informed personally.
Also, for the people who will visit Greece during the summer, has been decided that τhere is a possibility of sampling checks at airports or public places.
We wish your families and you are healthy and enjoy your vacations in Greece!
If you have any questions, please don't hesitate to ask any clarification you need.

Best regards!

Otwarcie ośrodków niemieckich dla gości z CLIMS od 15 sierpnia 2020

Dear collegues, 
 
The facilities of the BwSW will be open for CLIMS from 15.08.2020 again. 
 
Application forms can be send from today. 
 
Thank you for your understanding and stay healthy. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Best regards 
 
Im Auftrag / on behalf 

Otwarcie granic w R.Czech od 15 czerwca z wyłączeniami
 
Dear CLIMS colleagues,

according Czech Government latest decision our facilities are going to be open from 15.06.2020 to foreign tourists with the exemption of citizens from following CLIMS countries:

Portugal
Spain
France
Belgium
Italy


We will inform you about all news asap.
 
Otwarcie Hotelu Castro Beach na Krecie (z oferty armii belgijskiej) - 13 lipca 2020
 
Dear colleagues, 
 
Hotel Castro Beach in Crete, Greece will open 13th July
 
Otwarcie ośrodków armii czeskiej - aktualizacja
 
Dear colleagues,
 
at this moment we can welcome in Czech Repulic people from all CLIMS countries except of:
 
• Portugal
• Belgium
• South of Poland (part of Silesia on the boarder with Ostrava region)
 
When this regulation will be changed by our government, I will inform you as soon as possible.

COVID-19 - Italian Air Force resorts - Summer 2020 (Loreto, Furbara)

We would like to inform you that all the Italian Air Force resorts are closed until 31 August 2020.
 
We'll inform you about September as soon as our national Authorities will take a decision.
 
We kindly thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.
 
 

Oferta wypoczynku zagranicznego

Poniżej znajdziecie Państwo oferty wypoczynku zagranicznego w ramach działalności socjalno-wypoczynkowej Wojska Polskiego.

KONTAKT

Departament Spraw Socjalnych 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218, 
00-911 Warszawa 
 
tel. 261-874-804  (zagraniczne wyjazdy indywidualne i grupowe) 
tel. 261-874-684  (międzynarodowe obozy młodzieżowe) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem przetwarzania danych jest organizowanie wypoczynku, w tym poza granicami Polski, w związku z członkostwem Polski w organizacji międzynarodowej jaką jest Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) i realizacją dwustronnych umów wojskowych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z wypoczynku realizowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.