Śmigłowiec S-70i BLACK HAWK

Śmigłowiec S-70i BLACK HAWK

S-70i BLACK HAWK to sprawdzony wielozadaniowy śmigłowiec, zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami wojskowymi. To platforma wykorzystywana przez wojsko Stanów Zjednoczonych i ponad 30 innych armii na całym świecie. BLACK HAWK – to wylatanych 10 milionów godzin, w tym ponad 2,5 miliona w warunkach bojowych, m.in. w misjach ofensywnych, MEDEVAC-u, transporcie VIP-ów, przewozie ładunków, misjach bojowo-poszukiwawczych i ratunkowych i patrolach morskich.

Dzięki nowym śmigłowcom zwiększona została mobilność pododdziałów wojsk specjalnych. Wiropłaty zwiększają również skuteczność realizacji zadań m. in. antyterrorystycznych czy wynikających z wojny hybrydowej.