Zarząd Planowania Rzeczowego - P8

odpowiada za wsparcie procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych poprzez opracowywanie centralnych planów rzeczowych (CPR), określanie zasad ich realizacji oraz monitorowanie wykonywania rzeczowego budżetu przeznaczonego na zadania ujęte w CPR. Celem działalności Zarządu jest stworzenie warunków do skutecznej i efektywnej realizacji programu rozwoju Sił Zbrojnych w zakresie modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych, narodowych inwestycji budowlanych oraz zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP).

 

Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:


1) opracowywanie planów modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;


2) monitorowanie wykonania rzeczowego zadań ujętych w CPR, coroczna aktualizacja CPR, przygotowywanie korekt oraz okresowych informacji z ich realizacji;


3) planowanie wydatków budżetowych w zakresie CPR;


4) planowanie wydatków dla zadań ujmowanych w zasadniczych planach pochodnych opracowywanych do programu rozwoju Sił Zbrojnych, w zakresie CPR;


5) planowanie wykorzystania środków finansowych narodowych i zagranicznych pochodzących spoza budżetu resortu i opracowanie CPR w tym zakresie;


6) prognozowanie wydatków na okres objęty programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych w obszarach modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych i zamierzeń realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;


7) koordynowanie w resorcie przedsięwzięć z zakresu opracowywania pakietów inwestycyjnych NSIP oraz udział w procedurach projektowania i przygotowywania pakietów inwestycyjnych realizowanych przez organy NATO;


8) organizowanie prac i koordynowanie działań organizatorów systemów funkcjonalnych, gestorów sprzętu wojskowego, organów planistycznych, beneficjentów, instytucji centralnie i decentralnie realizujących zadania rzeczowe oraz dysponentów budżetu w ramach procesu planowania i realizacji CPR;


9) udział w monitorowaniu i koordynacji terminowej oraz skutecznej realizacji zadań modernizacyjnych ujętych w Programach Operacyjnych.