ZARZĄDY SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Autor zdjęcia: SG WP

Szef Sekretariatu Szefa SG WP, płk Cezary KISZKOWIAK
 
Szef Zespołu Prasowego - rzecznik prasowy SG WP, płk Joanna KLEJSZMIT
 
Szef Centrum Koordynacyjnego, płk Adam GÓRECKI
 
Starszy podoficer SG WP, st. chor. sztab. Piotr SMUGA
 
 
Instytucje podległe:
 
szef, płk Bogdan SOWA
zastępca szefa, płk Dariusz TYSZKA
 
szef, płk Marcin FRĄCZEK
 
 
szef, gen. bryg. Cezary JANOWSKI
zastępca szefa, płk Janusz MISIAK
 
szef, gen. bryg. Mariusz SKULIMOWSKI
 
 
szef, gen. bryg. Rafał OSTROWSKI
zastępca szefa, płk Robert ŻURAWSKI
 
szef, kmdr Andrzej GODECKI
zastępca szefa, płk Piotr CHWIEJ
 
szef, gen. bryg. Krzysztof ZIELSKI
zastępca szefa, płk Tomasz GRZELAK