ZARZĄDY SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Autor zdjęcia: SG WP

Szef Sekretariatu Szefa SG WP, płk Cezary KISZKOWIAK
 
Szef Zespołu Prasowego - rzecznik prasowy SG WP, płk Joanna KLEJSZMIT
 
Szef Centrum Koordynacyjnego, płk Adam GÓRECKI
 
Starszy podoficer SG WP, st. chor. sztab. Andrzej WOLTMANN
 
 
Instytucje podległe:
 
szef, płk Bogdan SOWA
zastępca szefa, płk Dariusz TYSZKA
 
szef, gen. bryg. Norbert IWANOWSKI
 
 
szef, gen. bryg. Arkadiusz SZKUTNIK
zastępca szefa, gen. bryg. Cezary JANOWSKI
zastępca szefa, płk Marcin ZAWODNIAK
 
szef, płk Mariusz SKULIMOWSKI
 
 
 
szef, gen. bryg. Szymon KOZIATEK
zastępca szefa, gen. bryg. Rafał OSTROWSKI
 
szef, płk Piotr CHODOWIEC
zastępca szefa, płk Piotr CHWIEJ
 
szef, płk Krzysztof ZIELSKI
zastępca szefa, płk Tomasz GRZELAK