Zarządy - Kontakt

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 
tel. +48 261 870 061
 
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
tel. +48 261 870 430
 
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
tel. +48 261 871 830

Zarząd Logistyki - P4
tel. +48 261 842 122
 
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych  - P5 
tel. +48 261 870 875

Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 
tel. +48 261 870 502
 
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 
tel. +48 261 842 089