Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. dyw. dr Dariusz Pluta

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1989), Politechniki Radomskiej (1998), Naval Command Callege w Newport, w Stanach Zjednoczonych (2009), oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (2019).

W latach 1989-1997 pełnił służbę w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, a następnie w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS w Warszawie. W latach 1997-2002 służył w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2004-2006 był szefem Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P5, a następnie (w latach 2007-2011) szefem Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W latach 2011-2015 był dowódcą 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, a następnie szefem Zarządu Planowania Logistycznego J-4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie (2015-2016).

Z dniem 16 grudnia 2016 decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 1 sierpnia 2018 został mianowany na stopień generała brygady. Akt mianowania odebrał 15 sierpnia 2018 z rąk Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim.

Z dniem 3 sierpnia 2020 decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
1 marca 2021 r. mianowany na stopnień generała dywizji.
 
Ordery i odznaczenia

    Wojskowy Krzyż Zasługi – 2008
    Srebrny Krzyż Zasługi – 2005
    Brązowy Krzyż Zasługi – 2000
    Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 2015
    Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 2017
    Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 2003
    Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 1998
    Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2011
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2005
    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 1999
    Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 2018
    Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodzenia Polski - 2021