KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY


Szef Sekretariatu Szefa SG WP, płk Cezary KISZKOWIAK
 
Szef Zespołu Prasowego - rzecznik prasowy SG WP, płk Joanna KLEJSZMIT
 
Szef Centrum Koordynacyjnego, płk Adam GÓRECKI
 
Starszy podoficer SG WP, st. chor. sztab. Sławomir NASTAROWICZ
 
 
Instytucje podległe:
 
szef, płk Roman KOPKA
zastępca szefa, płk Dariusz TYSZKA
 
szef, płk Andrzej RÓŻYŃSKI
zastępca szefa, płk Piotr OLESZCZAK
 
szef, gen. bryg. Jan RYDZ
zastępca szefa, płk Cezary JANOWSKI
zastępca szefa, vacat
 
szef, gen. bryg. Zbigniew POWĘSKA
zastępca szefa, płk Witold BARTOSZEK
 
szef, vacat
zastępca szefa, gen. bryg. Piotr TRYTEK
 
szef, gen. bryg. Robert DROZD
zastępca szefa, płk Marek GŁADYSZ
 
szef, płk Jarosław STEĆ
zastępca szefa, płk Krzysztof ZIELSKI