IDEA PROJEKTU

Istotą NUP 2X35 jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie nowego spojrzenia na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP do działania w odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania. Jednocześnie dyskusja ma przyczynić się do kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Naszą ideą jest, aby projekt NUP 2X35, którego nazwa jest akronimem Nowego Urządzenia Polskiego, umożliwił generowanie innowacji w obszarze strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki budując tym samym przewagę strategiczną Sił Zbrojnych RP, tak jak przed wiekami Stare Urządzenie Polskie, będące kwintesencją staropolskiej myśli wojskowej, stworzyło podstawy dla zwycięstw polskiego oręża na ówczesnych polach bitew.
 

We współczesnym, postmodernistycznym świecie bezpieczeństwo państwa ma wiele wymiarów. W naszych analizach chcemy wyjść poza wiedzę z zakresu strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki. Chcemy, aby analizy prowadzone w ramach projektu uwzględniały szeroki kontekst polityczno-prawny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy i technologiczny. W naszych analizach będziemy starali zmierzyć się z wyzwaniami dla sił zbrojnych wynikającymi z globalizacji, dynamiki procesów klimatycznych i demograficznych, urbanizacji czy rozwoju cyberprzestrzeni. Na tle wskazanych powyżej megatrendów, spróbujemy odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób kształtować odporność państwa oraz przygotować się na zagrożenia hybrydowe?, jak przygotować siły zbrojne do działania w ramach operacji multidomenowych?, w jaki sposób rozwijać kompetencje przywódcze obecnych i przyszłych dowódców?

 

Łącząc tradycję z nowoczesnością, chcemy zaproponować nową formułę prowadzenia strategicznych analiz wojskowych i zaprosić do udziału w projekcie szerokie grono interesariuszy, nie tylko tych noszących na co dzień mundury. Miejscem dyskusji w ramach projektu NUP 2X35 będą konferencje naukowe, seminaria oraz warsztaty robocze organizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ma zaszczyt koordynowania projektu. Mając na uwadze osiągnięcie efektu synergii jesteśmy otwarci na udział w przedsięwzięciach z obszaru bezpieczeństwa państwa prowadzonych w ośrodkach naukowych i eksperckich. Liczymy na włączenie się w naszą dyskusję przedstawicieli środowiska naukowego oraz byłych żołnierzy, ale również wszystkich obywateli, którzy swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem mogą i chcieliby przyczynić się do umacniania bezpieczeństwa Polski i budowania nowoczesnych Sił Zbrojnych RP.

płk Jarosław Mokrzycki

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych