NOWE URZĄDZENIE POLSKIE

  • IDEA PROJEKTU
    Istotą projektu NUP 2X35 jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie nowego spojrzenia na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP do działania w odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania.
  • O CO NAM CHODZI (?)
    Chcemy rozpocząć szeroką debatę nt. bezpieczeństwa dla współczesnych państw w perspektywie 2035 roku i później.
side image
Oficjalna strona NUP 2X35
zobacz więcej