I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. broni dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Canadian School of Aerospace Studies w Winnipeg. Ukończył studia podyplomowe w US Air University, Air War College, Maxwell AFB w Alabamie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2015 roku na Politechnice Poznańskiej.
 
Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota w 45. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Babimoście.
 
W latach 1987-1997 służył w 6. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Pile. Był starszym pilotem, a w kolejnych latach dowódcą klucza lotniczego, szefem rozpoznania powietrznego eskadry, zastępcą dowódcy, a w latach 1995-1997 dowódcą eskadry.
 
Od 1997 do 2001 roku służył w Powidzu - dwa lata jako zastępca dowódcy 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego, a następne tworzył 7. eskadrę lotnictwa taktycznego - pierwszą polską jednostkę lotniczą spełniającą standardy NATO i przez dwa lata był jej dowódcą.
 
W latach 2001-2002 był zastępcą szefa Oddziału Wojsk Lotniczych – szefem Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu.
 
Trzy lata (2002-2005) pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Belgii jako starszy specjalista ds. Sił Powietrznych.
 
Po powrocie z Mons służył w Powidzu jako dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego  (2005-2007) oraz dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (2010-2011).
 
Zajmował się procesem wdrażania w Siłach Powietrznych programu eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules.
 
W 2008 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady.
 
Dowodził 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (2011-2015).
 
W 2015 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie, w latach 2017-2020, był zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
W 2018 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji.
 
W styczniu 2020 r. objął stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz został awansowany do stopnia generała broni.
 
Jest pilotem klasy mistrzowskiej oraz instruktorem wykonującym loty na samolotach Su-22.
 
W 2013 roku został uhonorowany tytułem Zasłużony Pilot Wojskowy RP.
 
Odznaczony m.in. złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi.