Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1988). Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1995) oraz Wyższe Studium Polityki Obronnej na Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie (2008). Po studiach został skierowany do służby w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia jako inżynier Zakładu Naukowo-Badawczego. Jednocześnie otrzymał skierowanie do odbycia rocznej praktyki na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia w 61. Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczych. Następnie został wyznaczony do służby w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki jako starszy oficer Oddziału Remontowego.
 
W kolejnych latach służył w Zarządzie XV Eksploatacji Sztabu Generalnego WP na stanowisku starszego oficera, najpierw w Wydziale Normowania i Napraw Oddziału Obsługiwania i Napraw, a później w Oddziale Wdrożeń i Modernizacji. W latach 1996-2000 służył w Zarządzie Technicznym jako specjalista w Oddziale Techniki Lądowej. Od 2000 roku pełnił obowiązki w Generalnym Zarządzie Logistyki P4 na stanowiskach w Zarządzie Planowania Logistycznego. 1 lipca 2006 roku został jego szefem. Od 10 lipca 2005 r. do 10 lutego 2006 r. pełnił służbę w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef Oddziału G4 - szef Logistyki MND CS. Stanowisko dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej objął 1 sierpnia 2008 r. W latach 2009-2010 zajmował stanowisko zastępcy szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF (IJC) w Afganistanie. W trakcie kariery ukończył najważniejsze kursy o profilu logistycznym i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:
 
• kurs terminologii NATO AFCENT w Brunssum (1997)
• kurs logistyczny ONZ - Akademia Obrony Narodowej (1997)
• kurs współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego w Oberamergau (1998)
• kurs integracji z NATO w Akademii Obrony Narodowej (1998)
• kurs w zakresie zarządzania zasobami logistycznymi (1999)
• kurs logistyczny NATO w Aachen (2000)
• kurs LOGREP w Shape (2000).
 
Nominację generalską otrzymał z rąk Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2008 roku. 17 grudnia 2011 r. objął stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefa Logistyki. W 2014 r. został szefem Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP. Od marca 2016 r. do czerwca 2019 r. był szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
15 sierpnia 2018r. został awansowany do stopnia generała dywizji.
Decyzją ministra obrony narodowej 8 lipca 2019 roku objął obowiązki zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.