Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1988). Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1995) oraz Wyższe Studium Polityki Obronnej na Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie (2008). Po studiach został skierowany do służby w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia jako inżynier Zakładu Naukowo-Badawczego. Jednocześnie otrzymał skierowanie do odbycia rocznej praktyki na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia w 61. Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczych. Następnie został wyznaczony do służby w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki jako starszy oficer Oddziału Remontowego.
 
W kolejnych latach służył w Zarządzie XV Eksploatacji Sztabu Generalnego WP na stanowisku starszego oficera, najpierw w Wydziale Normowania i Napraw Oddziału Obsługiwania i Napraw, a później w Oddziale Wdrożeń i Modernizacji. W latach 1996-2000 służył w Zarządzie Technicznym jako specjalista w Oddziale Techniki Lądowej. Od 2000 roku pełnił obowiązki w Generalnym Zarządzie Logistyki P4 na stanowiskach w Zarządzie Planowania Logistycznego. 1 lipca 2006 roku został jego szefem. Od 10 lipca 2005 r. do 10 lutego 2006 r. pełnił służbę w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef Oddziału G4 - szef Logistyki MND CS. Stanowisko dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej objął 1 sierpnia 2008 r. W latach 2009-2010 zajmował stanowisko zastępcy szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF (IJC) w Afganistanie. W trakcie kariery ukończył najważniejsze kursy o profilu logistycznym i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:
 
• kurs terminologii NATO AFCENT w Brunssum (1997)
• kurs logistyczny ONZ - Akademia Obrony Narodowej (1997)
• kurs współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego w Oberamergau (1998)
• kurs integracji z NATO w Akademii Obrony Narodowej (1998)
• kurs w zakresie zarządzania zasobami logistycznymi (1999)
• kurs logistyczny NATO w Aachen (2000)
• kurs LOGREP w Shape (2000).
 
Nominację generalską otrzymał z rąk Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2008 roku. 17 grudnia 2011 r. objął stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefa Logistyki. W 2014 r. został szefem Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP. Od marca 2016 r. do czerwca 2019 r. był szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Decyzją ministra obrony narodowej 8 lipca 2019 roku objął obowiązki zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.