Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. broni Krzysztof Król

Przebieg służby wojskowej

 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Akademii Sił Zbrojnych
w Toronto (Kanada).

Ukończył wiele kursów specjalistycznych między innymi w Szkole NATO w Oberammergau oraz Akademii NATO w Rzymie.

W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk społecznych, Nauki
o obronności Akademii Obrony Narodowej.

 

Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu maszyn inżynieryjnych, a następnie plutonu technicznego. W latach 1995-1996 był zastępcą dowódcy, a następnie dowodził zgrupowaniem pododdziałów inżynieryjnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie.

 

W latach 1996-1997 pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii technicznej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej (1997-1999) został wyznaczony na stanowisko specjalisty
w Dowództwie Wojsk Lądowych.

 

W latach 2001-2003 służył na stanowisku starszego oficera w Kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu i Kwaterze NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu.


W 2001 roku pełnił obowiązki starszego oficera ds. Kosowa w biurze doradcy politycznego dowódcy RC South w Neapolu wykonując czasowo zadania w KFOR. Od 2003 roku pełnił służbę na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2005 roku pełnił służbę na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego G3 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Przez kolejne 4 lata był szefem sekretariatu dowódcy Wojsk Lądowych.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu polityki obronnej w Kanadzie objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego
w Krakowie (2010). W latach 2012-2016 dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Stargardzie.

 

W 2016 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, a następnie odebrał nominację na stopień generała brygady.

 

22 lutego 2018 r. z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych otrzymał nominację na stopień generała dywizji, a 22 sierpnia objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 29 czerwca 2020 mianowany na stopień generała broni.

 

Ordery i odznaczenia

 

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Medal Pochwalny Połączonych Sił Zbrojnych (Joint Service COM USA)

Medal Pochwalny Sił Lądowych (Army Commendation Medal USA) 

Gwiazda Iraku

Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku

Medal NATO za misję w Kosowie (KFOR)

Medal ONZ w Służbie Pokoju UNIFIL „2” (Liban)

Odznaka Honorowa Ministra Obrony Ukrainy (Знак пошани UA)

Medal w 25 rocznicę nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla


Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został „Gwiazdą Iraku” i „Medalem w Służbie Pokoju UNIFIL”, a za długoletnią służbę wojskową i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz złotym „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Ponadto posiada odznaczenia przyznane przez rząd Stanów Zjednoczonych Army Commendation Medal i Joint Service Commendation Medal oraz przez rząd Ukrainy Medal of Respect.