Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. broni Krzysztof Król

Urodził się 1 grudnia 1968 r. w Ciechanowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Akademii Sił Zbrojnych w Toronto (Kanada). Służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu maszyn inżynieryjnych, a następnie plutonu technicznego. W latach 1995-1996 dowodził zgrupowaniem pododdziałów inżynieryjnych Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie. W latach 1996-1997 pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii technicznej. 

Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej (1997-1999) został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Dowództwie Wojsk Lądowych. W latach 2001-2003 służył na stanowisku starszego oficera w Kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu i Kwaterze NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu. Od 2003 roku pełnił służbę na stanowisku specjalisty i starszego specjalisty Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2005 roku pełnił służbę na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego G3 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południew ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Przez kolejne 4 lata był szefem sekretariatu dowódcy Wojsk LądowychPo ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu polityki obronnej w Kanadzie objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie (2010). W latach 2012-2016 dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Stargardzie. 
 
W 2016 r. odebrał nominację na stopień generała brygady i został wyznaczony na stanowisko zastępcdowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. 22 lutego 201r. z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP otrzymał nominację na stopień generała dywizji, a 22 sierpnia objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
29 czerwca 2020 r. z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP otrzymał nominację na stopień generała broni.
 
Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został „Gwiazdą Iraku” i „Medalem w Służbie Pokoju UNIFIL”, a za długoletnią służbę wojskową i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o obronności Akademii Obrony Narodowej.