Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. dyw. dr inż. Karol DYMANOWSKI

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, w której ukończył studia podyplomowe (operacyjno-taktyczne oraz polityki obronnej), a także uzyskał tytuł doktora nauk o obronności.
 
Służbę wojskową rozpoczął w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu, gdzie w latach 2001-2007 pełnił obowiązki oficera rozpoznania, kierownika sekcji namierzania radiowego oraz szefa sekcji grupy analizy danych.
 
W latach 2007-2012 służył w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej - A2 Dowództwa Sił Powietrznych na stanowisku specjalisty oraz starszego specjalisty. W tym czasie, latach 2010-2012, pełnił również obowiązki przewodniczącego sojuszniczej grupy roboczej do spraw uniemożliwienia dostępu do spektrum elektromagnetycznego, funkcjonującej pod auspicjami Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia NATO.
 
W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe szefa Sekretariatu Dowódcy Sił Powietrznych, a od stycznia 2014 roku, szefa Sekretariatu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
W 2015 roku objął obowiązki szefa Zarządu Działań Niekinetycznych – J9 Dowództwa Generalnego RSZ, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć z zakresu współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), operacji informacyjnych (INFOOPS) oraz działań psychologicznych (PSYOPS).
 
W marcu 2016 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie (w grudniu 2016 roku) dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, jednocześnie pełniąc funkcję Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia (National Armaments Director). 15 sierpnia 2018 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady.
 
W czerwcu 2021 roku otrzymał nominację na kolejny stopień – generała dywizji i został skierowany do służby w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił NATO w Europie na stanowisko zastępcy szefa sztabu do spraw strategicznego rozwoju i przygotowań. 
 
24 października 2022 roku objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.