None

Plan współpracy Sztabu Generalnego WP z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Plan współpracy jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych szefowi Sztabu Generalnego WP z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi