Analizy środowiska bezpieczeństwa z perspektywy NATO

Dynamiczne zmiany we współczesnym środowisku bezpieczeństwa wymuszają na podmiotach państwowych oraz organizacjach międzynarodowych dokonywanie systematycznych analiz i wykorzystanie doświadczeń tak szybko, jak jest to tylko możliwe.
Pomimo że natura wojny pozostaje niezmienna, to jednak charakter możliwych zagrożeń, a w konsekwencji nowych wojen wzbudzają wśród ekspertów i analityków wojskowych głębokie refleksje na temat środków, metod oraz instrumentów zapewniających bezpieczeństwo państwa we współczesnym świecie. W związku z powyższym celem opracowania jest możliwie zwięzłe i wiarygodne ujęcie wiedzy dotyczącej analiz środowiska bezpieczeństwa w NATO oraz dotarcie z nią do szerokich kręgów osób zajmujących się tą problematyką. Długoterminowa transformacja sił zbrojnych jest projektem NATO prowadzonym przez ACT, ukierunkowanym na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości istoty i tempa zmian w środowisku bezpieczeństwa. Celem LTMT jest analiza oraz prognoza niejednoznacznego, złożonego i szybko zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa oraz przygotowanie NATO do prowadzenia w nim operacji sojuszniczych i koalicyjnych. Rezultaty tych prac są wykorzystywane w procesie planowania obronnego NATO.