Zakończenie zawodowej służby wojskowej

16 zdjęć w galerii
Generał dywizji Andrzej Reudowicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zakończył zawodową służbę wojskową.
W uroczystym pożegnaniu zasłużonego oficera uczestniczył szef Sztabu Generalnego WP wraz ze swoimi zastępcami.

Obecni byli także przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego i najważniejsi dowódcy wojskowi.   

Na uroczystość przybyły również poczty sztandarowe z 12. Dywizji Zmechanizowanej i 10. Brygady Kawalerii Pancernej - jednostek, którymi gen. Reudowicz dowodził w czasie swojej służby.

W liście skierowanym do generała Prezydent RP Andrzej Duda podziękował znamienitemu oficerowi (…) „za ponad 40 lat wypełniania obowiązków na rzecz bezpieczeństwa kraju, wzmacniania jego pozycji międzynarodowej i rozwoju Sił Zbrojnych RP”.

Prezydent wspomniał o najbardziej wymagających okresach służby gen. Reudowicza, m.in. misję w Iraku i Afganistanie oraz dowodzenie Połączonym Centrum Działań Bojowych (JWC) w Stavanger.

„Pozytywne oceny profesjonalizmu i zaangażowania Pana Generała, wystawiane przez sojuszników, z pewnością przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski i ugruntowania jej wizerunku jako kraju współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo międzynarodowe” – napisał prezydent.

Andrzej Duda napisał, że generał Reudowicz nadal pełnić będzie funkcję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.

„Wierzę, że (...) będzie Pan nadal aktywnie uczestniczył w działaniach, których celem jest nie tylko szerzenie wiedzy na temat idei Orderu czy zasług osób nim odznaczonych, ale także integrowanie środowiska uhonorowanych oraz dbałość o należny im szacunek i prestiż” – podkreślił prezydent.

„Może Pan generał odczuwać wielką satysfakcję ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć i prezentowanej postawy. Jestem przekonany, że staną się one ważnym elementem dziedzictwa polskich Sił Zbrojnych” – napisał prezydent w liście, który podczas uroczystości odczytał gen. dyw. Dariusz Łukowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

 
LIST PREZYDENTA RP DO GEN. DYW. ANDRZEJA REUDOWICZASzef Sztabu Generalnego WP złożył podziękowania generałowi Reudowiczowi za ponad 40 lat służby wojskowej na różnych, ważnych dla Sił Zbrojnych RP stanowiskach zaróno w kraju, jak i poza granicami.

„Nie tylko żegnamy dziś znakomitego oficera, generała Wojska Polskiego, ale również mojego serdecznego przyjaciela” – podkreślił generał Andrzejczak.

„Dziękuję Ci pięknie za służbę, cieszę się również z tego, że najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, Order Krzyża Wojskowego, jest w Twoich rękach” – dodał szef SG WP. Nawiązując do funkcji Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego, którą nadal pełnić będzie gen. Reudowicz, generał Andrzejczak wyraził satysfakcję, że dzięki temu wartości, które to odznaczenie reprezentuje będą pieczołowicie strzeżone.

W swoim wystąpieniu generał Reudowicz podkreślił, że „41 lat, 2 miesiące i 5 dni w siłach zbrojnych to jest cała epoka w dziejach Rzeczypospolitej”.

„Kończę służbę z pewnym niedosytem, ale jednocześnie z satysfakcją mogę odchodzić do rezerwy, bo wiele ziarenek zasiałem i myślę, że to wszystko dziś pięknie się rozwija” - dodał. „Zdecydowana część moich kolegów, moich podwładnych, też są już generałami i myślę, że będziecie podobnie postrzegali rzeczywistość, mając wciąż na myśli, że Rzeczypospolita jest najważniejsza” – powiedział generał Reudowicz, zwracając się do obecnych na uroczystości. Podziękował wszystkim, których przez lata spotykał w swojej służbie za dobrą, wspólną pracę dla kraju i Wojska Polskiego.


***
Generał dywizji Andrzej Reudowicz (ur. w 1961 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.
Jego ostatnie stanowisko służbowe to zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na które został powołany przez Prezydenta RP w październiku 2020 r. Wcześniej (od 2 września 2019 r.) pełnił w BBN funkcję dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
Przed objęciem stanowiska w BBN, od lipca 2016 do lipca 2019 r., był dowódcą Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego (Joint Warfare Centre, JWC) w Stavanger w Norwegii, które tworzą reprezentanci 15 państw NATO. Jednostka ta jest odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym.
W latach 2015-2016 dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.
Od kwietnia 2014 r. był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
W latach 2011-2013 był szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a od 2013 r. szefem grupy projektowej w Zespole do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz szefem Zespołu w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Od 1 sierpnia 2008 r. do 1 lipca 2011 r. dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej. W okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. był dowódcą VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Wcześniej pełnił służbę m.in. jako główny specjalista w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13. Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33. Pułku Zmechanizowanym.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi, m.in. złotymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za zasługi dla Obronności Kraju”, Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, medalem NATO ISAF, a także medalem Teksasu za Wybitną Służbę (Texas Outstanding Service Medal) i Złotym Krzyżem Honorowym Bundeswehry.
W 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. W tym samym roku został Kanclerzem Orderu Krzyża Wojskowego.