Szefowie obrony o współpracy i priorytetach Grupy Wyszehradzkiej

16 zdjęć w galerii
Generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP uczestniczył w spotkaniu szefów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniach 13-14 października br. na Węgrzech, w ramach pełnionego obecnie przez ten kraj przewodnictwa w V4 (od 1 lipca br. do 30 czerwca 2022 roku).

Od 2007 roku w cyklicznych obradach szefów obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier uczestniczy także Dowódca Naczelny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W pierwszym dniu spotkania w formule V4 + Ukraina szefowie obrony omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, wsparcie dla jej sił zbrojnych w procesie transformacji oraz możliwość wspólnego zaangażowania w ćwiczenia w 2022 r.

Generałowie dyskutowali również o potencjalnych zagrożeniach w regionie, a także o węgierskich doświadczeniach w zarządzaniu kryzysem migracyjnym i wykorzystywaniu migrantów jako broni we współczesnym konflikcie hybrydowym.

Wnioski z operacji wycofania wojsk NATO z Afganistanu, wpływ afgańskiej misji na transformację sił zbrojnych oraz konieczność rewizji procedur alarmowego użycia wojsk poza granicami państwa, to tematy podjęte przez szefów obrony w drugim dniu rozmów w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej.

Doskonalenie wspólnego szkolenia i ćwiczeń to jeden z priorytetowych obszarów współpracy wojskowej państw V4. Szefowie obrony przedyskutowali rezultaty aktualizacji wspólnej strategii w tym zakresie, dokonanej w trakcie polskiej prezydencji w latach 2020/2021.

Szefowie obrony omówili również aktualny stan przygotowań przez V4 Grupy Bojowej UE 2023-1, w której Polska pełnić będzie rolę państwa ramowego.
V4 musi prezentować spójne stanowisko w kwestii przyszłości Grupy Bojowej UE podczas dyskusji na ten temat na forach Unii Europejskiej - podkreślili szefowie obrony Grupy Wyszehradzkiej.

Podsumowaniem spotkania była wspólna konferencja prasowa szefów V4.