Polsko-niemieckie rozmowy o logistyce wojskowej

4 zdjęć w galerii
Z roboczą wizytą w Sztabie Generalnym WP przebywał gen. broni Martin Schelleis, Inspektor Joint Support and Enabling Service w Niemczech.
Gospodarzem spotkania był gen. bryg. Mariusz Skulimowski, szef Zarządu Logistyki – P4, który przedstawił niemieckiej delegacji strukturę i zadania logistyki Sił Zbrojnych RP.

Podczas rozmów poruszono również zagadnienia dotyczące dotychczasowych doświadczeń w obszarze koordynacji donacji państw trzecich na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy.

Omówiono także tematykę wsparcia udzielanego w ramach HNS pododdziałom Bundeswehry, obecnym na terytorium Polski lub przemieszczającym się przez nasz kraj.