Polsko-kanadyjskie rozmowy szefów obrony

8 zdjęć w galerii
Generał Rajmund T. Andrzejczak spotkał się w Sztabie Generalnym WP z generałem Waynem Eyre, szefem obrony sił zbrojnych Kanady.
Generałowie dyskutowali na temat koalicji państw gotowych do przekazania Ukrainie czołgów, omówili także wspólne działania na rzecz wsparcia tego kraju w zakresie dostaw sprzętu i nowych inicjatyw szkoleniowych.

Przedyskutowali także scenariusze rozwoju sytuacji militarnej w Ukrainie oraz podzielili się uwagami dotyczącymi perspektywy rozszerzenia NATO o dwa państwa nordyckie.

Szefowie obrony rozmawiali również o planach dotyczących modernizacji sił zbrojnych obu państw, w konsekwencji agresywnego działania Rosji, a także rozwoju współpracy wojskowej Polski i Kanady w zakresie kontynuacji wspólnego szkolenia.

Podczas wizyty delegacji w Sztabie Generalnym WP odbyło się także spotkanie starszych podoficerów szefów obrony Polski i Kanady. Rozmowa dotyczyła roli korpusu podoficerów w kontekście doświadczeń płynących z rosyjskiej wojny na Ukrainie oraz potrzebie wprowadzenia zmian w systemach ich szkolenia, zarówno w polskich, jak i kanadyjskich siłach zbrojnych.

W drugim dniu pobytu w Polsce (5 marca) generał Wayne Eyre odwiedził 11. Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej. Wizyta była okazją do zapoznania kanadyjskiej delegacji z możliwościami Ośrodka Szkolenia Leopard i 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
Gen. Wayne Eyre spotkał się także z kanadyjskimi instruktorami wspomagającymi szkolenie na czołgach Leopard.