Nowy dowódca JFC Brunssum

8 zdjęć w galerii
W Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO (Allied Joint Force Command, JFC) odbyła się ceremonia powitania nowego dowódcy.
Włoski generał Guglielmo Luigi Miglietta zastąpił na stanowisku szefa JFC generała Jörga Vollmera.

W ceremonii przekazania dowodzenia uczestniczył szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak.

***
Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO (Allied Joint Force Command, JFC Brunssum) jest jednym z dwóch natowskich dowództw operacyjnych w Europie. Drugie tego typu dowództwo mieści się w Neapolu we Włoszech (Allied Joint Force Command, JFC Naples).
JFC Brunssum zaangażowane jest w planowanie operacyjne, m.in. misji patrolowania przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich (Baltic Air Policing), misji wzmocnionej, wysuniętej obecności (eFP - enhanced Forward Presence) na wschodniej flance NATO oraz Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF).
Od września 2020 roku szefem sztabu JFC jest gen. broni Krzysztof Król, który przed objęciem obowiązków w Brunssum był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.