Najnowsze osiągnięcia światowego przemysłu zbrojeniowego na wystawie w Kielcach

12 zdjęć w galerii
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) po raz XXIX jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata.
W otwarciu targów, odbywających się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wziął udział generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP.

Na tegorocznym MSPO ofertę innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii dla sił zbrojnych prezentuje ponad 400 firm z 27 krajów, w tym z większości państw europejskich oraz m.in. z USA, Kanady, Japonii, Izraela i Korei Południowej.

Generał Andrzejczak zwiedził ekspozycje Huty Stalowa Wola i Lubawy S.A, która realizuje zamówienia dla służb mundurowych. Odwiedził również stoisko Wojskowej Akademii Technicznej oraz Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP".

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że w obliczu dynamicznych zmian we współczesnym środowisku bezpieczeństwa wzrasta potrzeba stałego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na rzecz wzmacniania systemu obronności państwa.

Konsekwentne pozyskiwanie dla sił zbrojnych technologicznie zaawansowanego wyposażenia wzmacnia ich potencjał i rozwija zdolności obronne Wojska Polskiego - zaznaczył generał Andrzejczak. Podkreślił też znaczenie zaplecza badawczo-rozwojowego, które stanowi fundament kreowania nowych rozwiązań.

Robotyzacja, lądowe i powietrzne systemy bezzałogowe, rozwijanie zdolności rozpoznania i dowodzenia to kierunki, które powinny być priorytetem w procesie kształtowania nowoczesnych sił zbrojnych. Istotne dla ich rozwoju jest także zapewnienie warunków dla niezakłóconego procesu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wyższe szkolnictwo wojskowe stanowi element intelektualnego wsparcia Wojska Polskiego w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Generał Andrzejczak obejrzał, organizowaną od wielu lat na MSPO, wystawę Sił Zbrojnych RP, gdzie swoje uzbrojenie prezentowały jednostki i instytucje wojskowe.

Na ekspozycji zewnętrznej zaprezentowany został ciężki sprzęt wojskowy, m.in. samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, czołg Leopard 2A5, KTO Rosomak HITFIST-30, 155 mm sh KRAB, 120 mm sm „RAK”, jednostka ogniowa PSR-A PILICA i artyleryjski wóz remontu uzbrojenia.

Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał również z żołnierzami, którzy są na co dzień użytkownikami prezentowanego sprzętu.

W części wewnętrznej Wojsko Polskie wystawiło stoiska promocyjno-informacyjne między innymi rodzajów sił zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, uczelni wojskowych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni czy Biura ds. Projektu Zostań Żołnierzem SZ.

Szef Sztabu Generalnego WP odbył też szereg spotkań z polskimi i zagranicznymi wystawcami. Odwiedził m.in stoisko Konsberg Defence oraz WB Elektronics.

Podkreślił, że spotkania, rozmowy oraz prezentacje towarzyszące MSPO pozwalają na integrację potencjału, zacieśnienie współpracy i w efekcie osiąganie korzystnych rezultatów handlowych, a co za tym idzie - wyposażanie wojska w najnowocześniejszy sprzęt i uzbrojenie.