Geopolityka, obronność i relacje transatlantyckie - WSF 2021

25 zdjęć w galerii
Istnieje potrzeba synergii pomiędzy siłami UE w wymiarze ekonomicznym i siłami NATO w wymiarze militarnym.
„Agresywna postawa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, głównie w Syrii, problemy nielegalnej migracji oraz działalność Private Military Companies to największe zagrożenia w basenie Morza Śródziemnego” -  podkreślił generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas tegorocznej konferencji Warsaw Security Forum.

Podczas dyskusji poświęconej południowej flance NATO i jej znaczeniu w polityce bezpieczeństwa euroatlantyckiego generał powiedział o zaangażowaniu Sił Zbrojnych RP w tym rejonie, przede wszystkim w Turcji, Włoszech (IRINI), Libanie (ONZ) oraz Rumunii (tFP).

W trakcie debaty generał Andrzejczak zwrócił uwagę na problem nowoczesnego wielodomenowego konfliktu, głównie w obszarze kognitywnym oraz równoległym działaniu sił konwencjonalnych. Dlatego określił konieczność doprecyzowania pojęć, znaczeń i terminów dialogu strategicznego prowadzonego przez inne niż wojskowe grupy społeczne.
 
W dyskusji uczestniczyli również: prof. Sonia Lucarelli, gen. Philip M. Breedlove i gen. Vincenzo Camporini.

W tym samym dniu, w debacie poświęconej rozwojowi sił powietrznych w Europie udział wziął gen. broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.
 
Mówiąc o rozwoju polskich sił powietrznych przypomniał, że do niedawna dysponowały one samolotami bojowymi trzeciej generacji. Zakup i wprowadzenie do służby amerykańskich samolotów F-16 oznaczało generacyjną zmianę w Siłach Powietrznych i wprowadzenie maszyn czwartej generacji.

"Teraz jesteśmy w przededniu kolejnej fazy rozwojowej. Do końca 2025 r. większość samolotów trzeciej generacji zostanie wycofana ze służby. Zostaną samoloty czwartej generacji F-16 i piątej, które zostaną wprowadzone - F-35" - powiedział gen. Mikutel.
 
Podkreślił przy tym, że na znaczeniu zyskują też systemy dopiero rozwijane, jakim są bezzałogowce.
 
"Lotnictwo powinno utrzymać zdolność do globalnej projekcji siły i reakcji na zagrożenia, zarówno w starciu lokalnym, o małej skali, jak i w pełnowymiarowym konflikcie zbrojnym" - stwierdził gen. Mikutel.
 
Mówiąc o otoczeniu, w jakim muszą funkcjonować polskie siły powietrzne ze względu na sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego oraz Białorusi, a także na znaczny zasięg rosyjskich systemów antydostępowych zapewnił, że nasze lotnictwo jest na to przygotowane.

***

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to cykliczna impreza organizowana od 2014 r. przez Fundację Pułaskiego, a od 2020 r. także przez German Marshall Fund of the United States. To wiodąca europejska platforma poświęcona współpracy transatlantyckiej i wypracowywaniu wspólnych odpowiedzi na globalne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa.

Partnerami strategicznymi tegorocznej edycji Forum są Sekretariat NATO oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

W corocznej konferencji WSF biorą udział m.in. głowy państw, ministrowie, dyplomaci, liderzy i eksperci polityki międzynarodowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele przemysłu obronnego.