Generał Claudio Graziano z wizytą w Polsce

20 zdjęć w galerii
Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP z dwudniową wizytą w naszym kraju przebywał przewodniczący Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej generał Claudio Graziano.
Po uroczystym powitaniu w Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie generałów Claudio Graziano i Rajmunda T. Andrzejczaka, a następnie rozmowy sztabowe.

Postrzeganie zagrożeń globalnego oraz europejskiego bezpieczeństwa, w tym sytuacja w naszym regionie, a także zaangażowanie wojskowe w misje i operacje międzynarodowe to główne tematy poruszone podczas rozmów.

W trakcie spotkania omówiono również perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz dotychczasowe zaangażowanie Polski w prowadzone przez nią operacje.

Po zakończeniu wizyty w SG WP generał Graziano odwiedził Akademię Sztuki Wojennej, gdzie wygłosił wykład, którego tematem były wyzwania stojące przed obronnością Unii Europejskiej pomiędzy autonomią strategiczną a wzmocnionym partnerstwem. Odpowiadał też na pytania słuchaczy.

W towarzystwie generała Andrzejczaka przewodniczący KW EU złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i oddał hołd polskim bohaterom poległym na wielu polach bitew w walkach o niepodległość.

Po południu generał Graziano spotkał się z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej. Tematem rozmów były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w regionie, misji wojskowych oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W drugim dniu wizyty (11 czerwca) przewodniczący KW UE był gościem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha.

Spotkał się także z ministrem ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Konradem Szymańskim.

***
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) jest najwyższym rangą organem wojskowym w Radzie. Powstał w 2001 r.
W skład EUMC wchodzą szefowie sztabów/obrony państw członkowskich. Na co dzień reprezentowani są w Brukseli przez swoich przedstawicieli wojskowych.
Do zadań EUMC należy kierowanie wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi, zwłaszcza planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozwojem zdolności wojskowych. Doradza również Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz wydaje zalecenia w sprawach wojskowych.
Pracami Komitetu Wojskowego UE kieruje jego przewodniczący, którym jest włoski generał Claudio Graziano.
Jego następcą, wybranym w maju br., został austriacki generał Robert Brieger, który obejmie swoje obowiązki w czerwcu 2022 roku.