Defender Europe 2022 i Swift Response 2022 rozpoczęte

Z udziałem polskich żołnierzy od 1 do 27 maja br. odbywają się międzynarodowe ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22) oraz Swift Response 2022 (SR22).
W ćwiczeniach, które prowadzone są na terytorium Polski oraz 8 innych państw uczestniczy łącznie 18 tys. żołnierzy z ponad 20 krajów, z tego na terytorium Polski ok. 7 tys. żołnierzy i 3 tys. jednostek sprzętu.

Defender Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez Amerykańskie Siły Zbrojne, którego celem jest budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO.

Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentują żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 17 Brygady Zmechanizowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 6 Brygady Powietrznodesantowej, 2 Pułku Inżynieryjnego, 5 Pułku Chemicznego, 9 Brygady Kawalerii Pancernej i Wojska Obrony Terytorialnej oraz samoloty F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz śmigłowce Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Szkolenie w ramach DE22 na terytorium Polski, w którym poza żołnierzami Wojska Polskiego uczestniczą wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, odbywa się m.in. w obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i Żaganiu. V Korpus SZ USA jest odpowiedzialny za dowodzenie całością sił zaangażowanych w ćwiczenia DE22.

W trakcie ćwiczenia sprawdzona zostanie zdolność współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Zrealizowane zostaną między innymi epizody taktyczne przemieszczenia na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie ogniowe.

W ćwiczeniu Swift Response trzon sił zaangażowanych w operację powietrznodesantową stanowi 6 Brygada Powietrznodesantowa. 550 polskich żołnierzy będzie szkolić się na terytorium Litwy i Łotwy razem z żołnierzami z Czech oraz siłami niemiecko-holenderskimi.

DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych, nie są one wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie. Narodowy i międzynarodowy proces ich planowania rozpoczął się w 2021 roku.

Przerzut dużej liczby sił i sprzętu, realizowany w ramach tych ćwiczeń wymaga wieloaspektowego zaangażowania ze strony państw-gospodarzy.

Wspólne ćwiczenia podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą przećwiczeniu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO, procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora.

Defender Europe 2022 jest dowodem niewzruszonego zaangażowania USA w NATO i stanowi doskonały przykład naszych wspólnych zdolności. Pokazuje, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi.

Bliższych informacji udziela ppłk Marcel Podhorodecki tel. 603 111 094 z Centrum Prasowo-Informacyjnego ćwiczenia w Bemowie Piskim, adres e-mail: defender2022pl@gmail.com

Materiały audiovideo, zdjęcia, wiadomości i informacje na temat ćwiczeń znajdują się na: www.EuropeAfrica.army.mil/PressReleases, www.EuropeAfrica.army.mil/DefenderEurope oraz www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/