Biało-czerwony symbol narodowy

44 zdjęć w galerii
W Dniu Flagi RP w Sztabie Generalnym WP, w obecności generała Rajmunda T. Andrzejczaka uroczyście podniesiono na maszt flagę państwową.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wraz z dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych wziął także udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

***
Dzień Flagi, obchodzony w Polsce 2 maja, to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Święto to wyraża szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest, obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego, najważniejszym symbolem naszego państwa.
Składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Same barwy – biel i czerwień już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Biało-czerwone barwy pochodzą z herbu o nazwie Orzeł Biały, który funkcjonuje od 1295 roku. To jest biel orła i czerwień tarczy herbowej.
Kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na budynkach urzędów i instytucji państwowych, na wojskowych statkach powietrznych i okrętach Marynarki Wojennej, w ambasadach i przedstawicielstwach Polski za granicą, w miejscach pełnienia służby przez polskich żołnierzy poza granicami państwa.
Coraz częściej biało-czerwoną flagę można też zobaczyć na terenach prywatnych posesji, domach i balkonach, co jest wyrazem dumy z własnego kraju i przywiązania do jego symboli narodowych.